Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив Обяви : -Обява за инвестиционно предложение
Posted by SB on 2019/4/9 8:15:13 (1144 reads )

-Обява за инвестиционно предложение

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
 
 
ОБЯВА
 
 
На основание Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
 
Община Павел баня уведомява населението на община Павел баня
 
за получено уведомление от Ганка Добрева Йотова    относно инвестиционно предложение за изграждане на „Работилница за производство на бира /промяна предназначението на гараж и пристройка/ в УПИ XIV-474, кв.80 по плана на село Горно Сахране, общ. Павел баня.
 
Информация за инвестиционното предложение е на разположение на гражданите на община Павел баня всеки работен ден от 8.00 – 12.00ч и 13.00-17.00ч в стая № 6 на общинска администрация Павел баня.
Възражения се приемат в 14-дневен срок от обявяването.
 
Дата на обявяването: 08.04.2019г.