Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив Обяви : Съобщение преценка за извършване на ОВОС
Posted by SB on 2019/3/13 12:38:03 (1431 reads )

Съобщение преценка за извършване на ОВОС

СЪОБЩЕНИЕ
 
На основание чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), компания „Амева юръп“ АД съобщава, че информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е налична и на разположение. Инвестиционното предложение съставлява „Изграждане на два броя тръбни кладенци за черпене на подземни води за нуждите на обект – Цех за зеленчукови консерви на територията на Бивш Бригадирски Лагер, гр.Павел баня“. Кладенците ще са разположени на територията на имот №55021.149.435, местност „До Селото“, по действащия подробен устройствен план на гр. Павел баня, обл. Стара Загора. Информацията е достъпна в:
В информационния център на фирма “амева юръп“ аД –   Град Павел баня, Бивш Бригадирски Лагер, Цех за зеленчукови консерви, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч.
В сградата на Община Павел баня, град Павел баня, 6155, ул. „Освобождение“ №15, от 9:00 ч. до 17:00 ч.
В сградата на РИОСВ - СТАРА ЗАГОРА, град Стара Загора 6000, ул. "Стара планина" №2, в приемното време на инспекцията, 9:00 ч. до 17:00 ч.
        Писмени становища и мнения се приемат на горепосочения адрес на амева юръп ад -  Град Павел баня, Бивш Бригадирски Лагер, Цех за зеленчукови консерви.
Лице за контакт (представител на компанията) – Христина Балтова,
тел.0879 044 700, e-mail: hbaltova@abv.bg