Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Процедури по ЗОП : ОП-2019-5 - Доставка на горива за автомобили - 2019г.
Posted by SB on 2019/2/28 12:05:00 (1257 reads )

ОП-2019-5 - Доставка на горива за автомобили - 2019г.

Решение, публикувано на 28.02.2019г.

Договор стокова борса, публикувано на 05.04.2019г.

Обявление за изпълнен договор, публикувано на 27.05.2021г.