Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Процедури по ЗОП : ОП-2019-3 - Доставка на хранителни продукти за 2019 година
Posted by SB on 2019/2/14 17:30:00 (1432 reads )

ОП-2019-3 - Доставка на хранителни продукти за 2019 година

Решение, публикувано на 14.02.2019г.

Обявление, публикувано на 14.02.2019г.

Документация и образци, публикувано на 14.02.2019г.

Разяснения по документацията, публикувано на 27.02.2019г

Протокол на комисията, публикувано на 01.04.2019г

Обявяване отваряне на ценови оферти, публикувано на 10.04.2019г

Протоколи на комисията, публикувано на 19.04.2019г

Решение изпълнители, публикувано на 19.04.2019г

Договор по позиция 1, публикуван на 28.05.2019г

Договор по позиция 2, публикуван на 28.05.2019г

Договор по позиция 4, публикуван на 28.05.2019г

Договор по позиция 5, публикуван на 28.05.2019г

Обявление АОП за възложени позиции, публикувано на 28.05.2019г

Договор по позиция 3, публикуван на 19.06.2019г

Обявление АОП за възложени позиции, публикувано на 19.06.2019г

Обявление изпълнение договор по позиция 3, публикувано на 15.05.2020г

Обявления изпълнение договори по позиции 2, 4 и 5, публикувано на 18.05.2020г

Обявление изпълнение договор по позиция 1, публикувано на 18.05.2020г