Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Процедури по ЗОП : ОП-2018-2 - Обществен превоз на пътници
Posted by SB on 2018/5/22 11:58:00 (1778 reads )

ОП-2018-2 - Обществен превоз на пътници

Решение, публикувано на 22.05.2018г

Обявление, публикувано на 22.05.2018г

Съобщение за публикуване в Официален вестник на ЕС, публикувано на 23.05.2018г.

Документация, публикувана на 23.05.2018г.

ЕЕДОП, публикуван на 23.05.2018г.

Приложение към ценова оферта, публикувано на 23.05.2018г.

Протокол №1 на комисията, публикуван на 16.07.2018г.

Отваряне на ценови оферти, публикувано на 01.08.2018г.

Доклад на комисията, публикуван на 21.08.2018г.

Решение за избор на изпълнител, публикувано на 21.08.2018г.

Договор, публикуван на 21.09.2018г.

Обявление за възложена поръчка, публикувано на 21.09.2018г.

Допълнителни споразумения, публикувани на 21.02.2022г.

Обявление АОП за изменение 1, публикувано на 23.02.2022г.

Обявление АОП за изменение 2, публикувано на 23.02.2022г.

Обявление АОП за изменение 3, публикувано на 23.02.2022г.

Допълнително споразумение 4, публикувано на 18.03.2022г.

Обявление АОП за изменение 4, публикувано на 08.04.2022г.