Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Процедури по ЗОП : ОП-2017-2-Рамково споразумение ЦОПО-Доставка на ел. енергия
Posted by SB on 2017/8/29 13:58:47 (1847 reads )

ОП-2017-2-Рамково споразумение ЦОПО-Доставка на ел. енергия

Информация, публикувана на 29.08.2017г.

Решение за прекратяване, публикувано на 16.10.2017г.