Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив Обяви : - Съобщение за открита процедура
Posted by SB on 2015/2/28 9:46:49 (1655 reads )

- Съобщение за открита процедура

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
 
 
 
 
ОБЯВА
 
 
Съгласно чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите (обн. ДВ бр. 67/1999г.,изм.и доп. ДВ бр. 65/2006г.)
 
Община Павел баня уведомява населението на община Павел баня за получено СЪОБЩЕНИЕ , съгласно чл. 62а, ал.1,ал.2 от Закона за водите за открита  процедура за продължаване на срока на действие и изменение на параметрите на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – река Габровница, с цели – охлаждане, промишлено водоснабдяване, напояване и други цели.
 
 
 
Възражения срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД – Пловдив на адрес: гр. Пловдив – 4000, ул.“ Янко Сакъзов“ №35
 
 
 
Дата на обявяването27.02.2015г.
Поставил обявлението:
ии