Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Транспорт : * РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСИТЕ ОТ 01 март 2015 година
Posted by SB on 2015/2/20 14:25:38 (19642 reads )

* РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСИТЕ ОТ 01 март 2015 година

РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСИТЕ ОТ 01 март 2015 година

ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ «ДЕТЕЛИНА ДРИТА»ЕООД, съгласно договор 204/19.12.2014 г. От Казанлък - За Скобелево

Понеделник - Петък

6:50 / 8:25 / 11:20 / 12:35-само в учебни дни / 13:15 –до Г.Сахране /14:15 / 16:45 / 17:45 / 19:50

Събота и Неделя

8:25 / 11:20 / 17:45 / 19:50

 От Скобелево за Казанлък

Понеделник - Петък

6:10 /6:49 –от Г.Сахране/ 7:30 / 9:30 / 11:30-само в учебни дни / 12:30 /14:50 / 16:20 / 17:45 / 18:40

Събота и Неделя

7:30 / 9:30 / 16:20 / 18:40

  От Казанлък - За Павел баня

Понеделник - Петък

6:40 / 7:05 / 7:30 / 8:30 / 10:30 / 12:00 / 13:15 / 14:00/ 15:00 / 16:00 / 17:40 /18:10без петък / 18:40 в петък / 18:50 –през Г.Сахране/ 19:50

Събота и Неделя

7:30 / 10:30 / 12:30 /14:10/15:30 / 17:40 /18:10 / 19:50

 От Павел баня - За Казанлък

Понеделник - Петък

6:25 / 6:40 / 7:40 / 9:20 / 10:20/ 11:40/ 12:40 / 13:40/ 14:40 / 15:45/ 17:10 / 19:10 /

Събота и Неделя

/ 6:40 / 9:20 /11:40/13:40/  14:40 / 15:45/ 17:21 / 19:10

 От Казанлък - За Турия

Понеделник - Петък

/ 7:30 / 14:00 / 19:50

Събота и Неделя

7:30 / 14:10 / 19:50

 От Турия - За  Казанлък

Понеделник - Петък

/ 11:30 / 15:40 / 19:00

Събота и Неделя

 / 11:30 / 15:40 / 19:00

 От Турия - За  Павел Баня

Понеделник - Петък

/ 6:35 / 7:25 / 11:30 / 15:40 / 19:00

Събота и Неделя

/ 6:35 / 7:25 / 11:30 / 15:40 / 19:00

 От Павел Баня - За  Турия

Понеделник - Петък

/ 6:30 /7:20 / 8:01 /14:30 / 18:10 / 20:21 /

Събота и Неделя

/ 6:30 /8:01 / 14:40 / 18:10 / 20:21 /

 

 

От Казанлък - За Осетеново

Понеделник - Петък

6:40 / 8:30 / 10:30 /12:00 / 13:15/ 16:00/ 18:10без петък /18:40 в петък

Събота и Неделя

 / 10:30/ 15:30/ 18:10 /

 От Осетеново - За Казанлък

Понеделник - Петък

/ 5:20 /6:30 / 8:20 / 11:40 / 13:50/ 16:20 /

Събота и Неделя

 / 8:20 / 13:50/ 16:30 /

 

 От Павел баня - За Осетеново

Понеделник - Петък

7:10/ 9:00/ 11:00/ 12:30/ 14:00 /16:40 /18:40 без петък /19:14 в петък /

Събота и Неделя

/ 11:00/16:00 / 18:40 /

 От Павел Баня - За  Скобелево

Понеделник - Петък

/ 6:40 –до Г.Сахране / 10:30 / 14:00 / 17:10

Събота и Неделя

/ 6:40 –до Г.Сахране / 10:30 / 14:00 / 17:10

 От Скобелево - За  Павел Баня

Понеделник - Петък

/ 7:00 / 12:00 / 14:30 / 17:20

Събота и Неделя

/ 7:00 / 12:00 / 14:30 / 17:20

 От Павел Баня - За  Виден

Понеделник - Петък

/ 7:30 / 12:35 / 16:20

Събота и Неделя

/ 7:30 / 16:20

 От Виден - За  Павел Баня

Понеделник - Петък

/ 7:40 / 12:45 / 16:35

Събота и Неделя

/ 7:40 / 16:35

Трябва да се промени – след 1 февруариОт Павел Баня - За  ж.п.спирка

Понеделник - Петък

06:00, 7:00, 8:10; 10:30,12:05; 15:35;17:40 19:10.

Събота и Неделя

06:00, 7:00, 8:10; 10:30,12:05; 15:35;17:40 19:10.