Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив Обяви : - Уведомление за инвестиционно намерение
Posted by SB on 2015/2/20 14:12:46 (1728 reads )

- Уведомление за инвестиционно намерение

              ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ


ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА

 

 

ОБЯВА

 

 

На основание Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Община Павел баня уведомява населението на община Павел баня

 

за получено уведомление от „ РОБЕРТЕТ БЪЛГАРИЯ“ относно инвестиционно предложение „Подробен устройствен план – ПЗ и елементите на техническата инфраструктура- Ел. и ВиК схеми с цел промяна на предназначението на земеделска земя в урбанизирана територия за ПИ 017002, местност „Поляната“, землище с. Долно Сахране, общ. Павел баня

Информация за инвестиционното предложение е на разположение на гражданите на община Павел баня всеки работен ден от 8.00 – 12.00ч и 13.00-17.00ч в стая № 6 на общинска администрация Павел баня.

Възражения се приемат в 14-дневен срок от обявяването.

 

Дата на обявяването: 20.02.2015г.

ии