Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив предстоящи.. : - Кръгла маса за развитието на курорта
Posted by SB on 2014/11/25 11:24:32 (994 reads )

- Кръгла маса за развитието на курорта

Община Павел баня,
Българската академия на науките,
Синдикатът на българските учители,
Европейската академия за иновации,
Творческата секция „Наука, образование, култура” при Съюза на българските журналисти,
Сдружение „Обединени българи за устойчив свят”
 
 
 
Канят
 на 03.12.2014 г. от 11.00 ч.
в Павел баня - Общината
на
Кръгла маса
на тема:
„Професионалното образование, балнеолечението и туризмът в Община Павел баня: опит, проблеми, перспективи“
 
Цел на Кръглата маса:
Има ли Община Павел баня необходимите ресурси за европейски балнеологичен център за лечение на опорнодвигателната система на човека? Оценка на състоянието и възможностите за използване на природните ресурси и на човешкия капитал на Община Павел баня за утвърждаването й като европейски балнеологичен център.
Задачи:
Обмен на опит и формулиране на препоръки за използване на природните ресурси в балнеосанаториалното лечение, в хранително-вкусовата и сувенирна индустрия, в хотелиерството и ресторантьорството и в търговията. Ролята на образованието през целия живот.
Добри практики и препоръки за използване на човешкия фактор и образованието му през целия живот за издигане равнището на балнеосанаториалното лечение, медицинското обслужване, хранително-вкусовата и сувернирната индустрия, в хотелиерството и ресторантьорството.
Информиране на обществеността за развитието на иновационна дейност в системата за професионално образование.
Обсъждане на мерки за по-ефективно използване на научния потенциал на вузовете, на научните организации и на различните фирми за решаване на научно-изследователски задачи, насочени към развитието на българското балнеолечение и туризъм в близкото бъдеще.
Основни теми за обсъждане на Кръглата маса:
1)       Кризисни явления и възможни пътища за тяхното преодоляване в системата на професионалното образование в сферата на балнеолечението и туризма;
2)       Проблеми на модернизирането на професионалното образование в различните региони;
3)       Ролята на професионалното образование в самоуправлението и развитието на регионите;
4)       Потребностите на регионите от специалисти в сферата на балнеолечението и туризма и удовлетворяването на тези нужди чрез системата на професионалното образование;
5)       Новите технологии в съвременното професионално образование.