Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

--Т : Ремонт четвъртокласна...-Разяснения по документацията 2
Posted by SB on 2014/6/19 18:20:38 (2982 reads )

Ремонт четвъртокласна...-Разяснения по документацията 2

Ремонт четвъртокласна пътна мрежа, финансиран по ПРСР - Разяснения по ддокументацията 2