Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив Обяви : - Прием на заявления за стипендии на първокурсници
Posted by SB on 2014/3/10 17:17:54 (1908 reads )

- Прием на заявления за стипендии на първокурсници

Със заповед № РД-133/10.03.2014г. на Кмета на община Павел баня е обявен прием на Заявления за отпускане на еднократни стипендии за студенти първи курс.
Еднократните стипендии за студенти редовно обучение се полагат еднократно на студенти първи курс, с изключение на студенти първи курс на образователна степен Магистър.
Стипендии се отпускат на студенти, които отговарят едновременно на следните общи условия: 
  1. Студенти-първокурсници във висши училища, акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация, с изключение на студенти първи курс на образователна степен Магистър и
  2. Студенти обучаващи се в определените специалности от които общината има нужда съгласно решение на общински съвет № 566/20.12.2013г;
  3. Имат постоянен адрес в някое от населените места на територията на общината;
  4. Заявили желание за отпускане на стипендия в определеният срок.
 
Кандидатите следва в срок до 04 април 2014 година подават до кмета на общината ЗАЯВЛЕНИЕ по утвърден образец - Приложение 1 към Правилника, придружена със следните документи:
  1. Копие от студентската книжка;
  2. Уверение от отдел “Учебен” на висшето училище, от което е видно, че студентът се е записал в поредния семестър и специалност, по която продължава образованието си или заверено копие от студентска книжка;
Заявление можете да изтеглите от ТУК