Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Жалби мнения и препоръки : Участие в инициативата "Да изчистим България за един ден"
Posted by SB on 2012/4/18 12:19:33 (1480 reads )

Участие в инициативата "Да изчистим България за един ден"

Община Павел баня подкрепя националната инициатива „Да изчистим България за един ден” 
 На самия ден на националното почистване -12 май инициативата „Да изчистим България за един ден”, Община Павел баня съвместно с „Екопак” ще предостави на доброволците над 400 чувала и над 400 ръкавици за събиране на отпадъците, както и ще организира извозването им до Общинското депо за ТБО в гр.Павел баня.
Кампанията на BTV2012год. „ Да изчистим България за един ден“в Община Павел баня  с начало 10,00 ч. на 12 май 2012год. пред общинска администрация за гр. Павел баня и пред кметствата за останалите населени места.
Локализирани са замърсени територии в 13 те населени местав Община Павел баня
1.с.Александрово, община Павел баня- улица „Тунджа“
2.с.Асен, община Павел баня -местността „Над гробищата“
3.с.Виден, община Павел баня -местността „Турийска река“
4.с.Габарево, община Павел баня -местността „Сухата вада“ / до рибарника
5.с.Горно Сахране, община Павел баня -местността „Ясаците“
6.с.Долно Сахране, община Павел баня -местността „Сургуня“
7.с.Скобелево, община Павел баня -местността „Под селото“/до стадиона
8.с.Манолово, община Павел баня -улица „Княгиня Мария Луиза“ и ул.“В.Левски“
9.с.Осетеново, община Павел баня -улица „Тракия“ , ул.“Крайречна“ и ул.“Крайна“
10.гр.Павел баня, община Павел баня-местността „Сепеджик“ и м.“До воденицата“
11.с.Тъжа, община Павел баня -местността „Манастира“ / парк „Аязмото“
12.с.Търничени, община Павел баня -местността „Под селото“ / до Розоварната
13.с.Турия, община Павел баня -местността „Над гробищата“.
 
До настоящия момент са заявили участие в почистването на 12 май :
Ученици от училищата на територията на общината,
пенсионерските клубове по населените места,
мото клуб“Змейовете“ гр.Павел баня
туристи от други общини около 60 човека
жители на Общината около 80 човека
 
Желаещите за участие  могат да се обаждат на тел. 04361/2144, 04361/2148 или да се регистрират тук в приложената по-долу регистрационна форма 

Моля попълнете долната форма на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. Вашата заявка ще бъде изпратена по електронна поща на служител в Община Павел Баня. 
Вашето име
Относно   Участие в  инициативата "Да изчистим България за един ден"
Населено място за което ще се включите:
Електронна поща /не е задължително/
Телефон за връзка /не е задължително/