Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

 
@@
Архив Обяви » - Да пестим водата
Posted by SB on 2015/7/22 13:57:32 (1791 reads )
С НАСТЪПИЛИТЕ ГОРЕЩИНИ С ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ И ЛИПСАТА НА ВАЛЕЖИ, ДЕБИТЪТ НА ВОДОИЗТОЧНИЦИТЕ Е НАМАЛЯЛ, ПОРАДИ КОЕТО ЕООД „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ГР. СТАРА ЗАГОРА НАСТОЯВА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПОЛЗВАНЕТО НА ПИТЕЙНА ВОДА ЗА ПОЛИВАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ И ЗИЛИНЧУКОВИ ГРАДИНИ, МИЕНЕ НА УЛИЦИ, ТРОТОАРИ И ДР. /СЪГЛАСНО ПАРАГРАФ 2 ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА НАРЕДБА №4 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ЗА ПОЛЗВАНЕ НА В и К СИСТЕМИ/

@@
Архив Обяви » - Съобщение за инвестиционно предложение
Posted by SB on 2015/6/26 14:02:28 (1821 reads )
              ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
 
 
ОБЯВА
 
 
На основание Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
 
Община Павел баня уведомява населението на община Павел баня
 
за получено уведомление от  Иван Антонов Антонов относно инвестиционно предложение – Искане за изготвяне на ПУП-ПЗ и парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура на имот №074004, местност „Саръ Яр“ в землището на с. Виден, общ. Павел баня, обл. Стара Загора.
Информация за инвестиционното предложение е на разположение на гражданите на община Павел баня всеки работен ден от 8.00 – 12.00ч и 13.00-17.00ч в стая № 6 на общинска администрация Павел баня.
Възражения се приемат в 14-дневен срок от обявяването.
 
Дата на обявяването: 26.06.2015г.
ии

@@
Архив Обяви » - Уведомление - процедура за водовземане
Posted by SB on 2015/6/12 13:56:20 (1646 reads )
ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
 
 
 
 
ОБЯВА
 
 
Съгласно чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите (обн. ДВ бр. 67/1999г.,изм.и доп. ДВ бр. 65/2006г.)
 
Община Павел баня уведомява населението на Община Павел баня за получено СЪОБЩЕНИЕ,съгласно чл. 62а, ал.2 от Закона за водите за открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, чрез изградени съоражения – река Габровница, с цел – водовземане за охлаждане на дестилерия.
 
 
 
Възражения срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД – Пловдив на адрес: гр. Пловдив – 4000, ул.“ Янко Сакъзов“ №35
 
 
 
Дата на обявяването12.06.2015г.
Поставил обявлението:
ии

@@
Архив Обяви » - Уведомление за инвестиционно предложение
Posted by SB on 2015/6/4 14:44:30 (1734 reads )
              ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
 
 
ОБЯВА
 
 
На основание Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
 
Община Павел баня уведомява населението на община Павел баня
 
за получено уведомление от  „ТИЛИЯ 2015“ЕООД относно инвестиционно предложение „Създаване на розово насаждение върху 70 дка в землището на с. Виден, общ. Павел баня, обл. Стара Загора.
Информация за инвестиционното предложение е на разположение на гражданите на община Павел баня всеки работен ден от 8.00 – 12.00ч и 13.00-17.00ч в стая № 6 на общинска администрация Павел баня.
Възражения се приемат в 14-дневен срок от обявяването.
 
Дата на обявяването: 04.06.2015г.
ии
 
 
 
 

@@
Архив Обяви » - Уведомление за инвестиционно предложение
Posted by SB on 2015/6/4 13:24:32 (1669 reads )
              ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
 
 
ОБЯВА
 
 
На основание Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
 
Община Павел баня уведомява населението на община Павел баня
 
за получено уведомление от  „ТИЛИЯ 2015“ЕООД относно инвестиционно предложение „Създаване на черешово насаждение 25,995 дка в ПИ №002013 и 002017 в землището на с. Виден, общ. Павел баня, обл. Стара Загора.
Информация за инвестиционното предложение е на разположение на гражданите на община Павел баня всеки работен ден от 8.00 – 12.00ч и 13.00-17.00ч в стая № 6 на общинска администрация Павел баня.
Възражения се приемат в 14-дневен срок от обявяването.
 
Дата на обявяването: 04.06.2015г.
ии
 
 
 
 

@@
Архив Обяви » - Уведомление за инвестиционно предложение
Posted by SB on 2015/6/1 13:56:56 (1631 reads )
              ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
 
 
ОБЯВА
 
 
На основание Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
 
Община Павел баня уведомява населението на община Павел баня
 
за получено уведомление от ЕТ „РАДОСТИНА ПЕНЧЕВА 95“ относно инвестиционно предложение Доставка на разсад и засаждане на лешникови градини, проектиране и изграждане  на телена ограда с цел предпазване от вредители с. Габарево, общ. Павел баня, обл. Стара Загора.
Информация за инвестиционното предложение е на разположение на гражданите на община Павел баня всеки работен ден от 8.00 – 12.00ч и 13.00-17.00ч в стая № 6 на общинска администрация Павел баня.
Възражения се приемат в 14-дневен срок от обявяването.
 
Дата на обявяването: 01.06.2015г.
ии

@@
Архив Обяви » - Временно спиране на водата поради ремонтни дейности
Posted by SB on 2015/5/28 16:31:39 (1777 reads )
Община Павел баня уведомява гражданите на гр.Павел баня, че поради извършване на подмяна на водопровод на улиците „П.Яворов”, „Гео Милев”, „Хр.Смирненски”, „Хан Аспарух”, „Кирил и Методий”, „Хр.Ботев”, „Н.Вапцаров”, „Иглика”, „Х.Димитър” е възможно спиране на водата през м.юни в часовете от 13 до 17ч.

@@
Архив Обяви » - Уведомление за инвестиционно предложение
Posted by SB on 2015/5/13 19:22:43 (1838 reads )
              ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
 
 
ОБЯВА
 
 
На основание Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
 
Община Павел баня уведомява населението на община Павел баня
 
за получено уведомление от „ВЕРБУМ ПЛЮС“ ООД относно инвестиционно предложение „Къщи за гости/промяна предназначението, пристройка и реконструкция на съществуваща жилищна сграда в къща за гости и нова къща за гости в УПИ VII – 106 в кв. 6 по плана на с. Скобелево, общ. Павел баня, обл. Стара Загора.
Информация за инвестиционното предложение е на разположение на гражданите на община Павел баня всеки работен ден от 8.00 – 12.00ч и 13.00-17.00ч в стая № 6 на общинска администрация Павел баня.
Възражения се приемат в 14-дневен срок от обявяването.
 
Дата на обявяването: 13.05.2015г.
ии

@@
Архив Обяви » - Заповеди за предоставяне на полски пътища
Posted by SB on 2015/4/29 17:00:49 (2235 reads )

ЗАПОВЕДИ НА директора на ОДЗ -Стара Загора за предоставяне на полски пътища

Павел баня 1

Павел баня 2

Долно Сахране 1

Долно Сахране 2

Габарево

Виден

Асен

Скобелево


@@
Архив Обяви » - Уведомление за инвестиционно предложение
Posted by SB on 2015/4/29 13:23:34 (1839 reads )
            ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
 
 
ОБЯВА
 
 
На основание Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
 
Община Павел баня уведомява населението на община Павел баня
 
за получено уведомление от „МНН - ГРУП“ ООД относно инвестиционно предложение „Изграждане на два ТК и система за капково напояване на черешов масив с площ 293,1 дка“ в землището на с. Манолово, общ. Павел баня, обл. Стара Загора.
Информация за инвестиционното предложение е на разположение на гражданите на община Павел баня всеки работен ден от 8.00 – 12.00ч и 13.00-17.00ч в стая № 6 на общинска администрация Павел баня.
Възражения се приемат в 14-дневен срок от обявяването.
 
Дата на обявяването: 29.04.2015г.
ии

@@
Архив Обяви » - Ще се пръска за кърлежи
Posted by SB on 2015/4/27 14:59:28 (1814 reads )
От 27.04.2015г. до 30.04.2015г. на територията на община Павел баня ще се извърши третиране на тревните площи срещу кърлежи и др. с препарат Кардецит форте, карантинния срок са който е 24 часа.

@@
Архив Обяви » - Уведомление за инвестиционно предложение
Posted by SB on 2015/4/20 16:42:30 (1822 reads )
              ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
 
 
ОБЯВА
 
 
На основание Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
 
Община Павел баня уведомява населението на община Павел баня
 
за получено  Уведомление от Дончо Кънчев Радев относно инвестиционно предложение „Къща за гости-промяна предназначението на съществуваща жилищна сграда, пристройка и надстройка“ в УПИ ХХ – 212 в кв. 19а по плана на с. Тъжа, община Павел баня.
 
Информация за инвестиционното предложение е на разположение на гражданите на община Павел баня всеки работен ден от 8.00 – 12.00ч и 13.00-17.00ч в стая № 6 на общинска администрация Павел баня.
Възражения се приемат в 14-дневен срок от обявяването.
 
Дата на обявяването: 20.04.2015г.
ии

@@
Архив Обяви » - Обява за получено съобщение за водовземане
Posted by SB on 2015/4/16 14:27:02 (1785 reads )
ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
 
 
 
 
ОБЯВА
 
 
Съгласно чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите (обн. ДВ бр. 67/1999г.,изм.и доп. ДВ бр. 65/2006г.)
 
Община Павел баня уведомява населението на Община Павел баня за получено СЪОБЩЕНИЕ,съгласно чл. 62а, ал.2 от Закона за водите за открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, чрез изградени съоражения – река Габровница, с цел – водовземане за промишлени цели.
 
 
 
Възражения срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД – Пловдив на адрес: гр. Пловдив – 4000, ул.“ Янко Сакъзов“ №35
 
 
 
Дата на обявяването16.04.2015г.
Поставил обявлението:
ии

@@
Архив Обяви » - Съобщение за публично обявяване
Posted by SB on 2015/4/16 14:25:00 (1733 reads )
ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
 
 
 
 
ОБЯВА
 
 
Съгласно чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите (обн. ДВ бр. 67/1999г.,изм.и доп. ДВ бр. 65/2006г.)
 
Община Павел баня уведомява населението на Община Павел баня за получено СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ,съгласно чл. 62а, ал.2 от Закона за водите за откриване на процедура за водовземане от подземни води, чрез 1 бр. шахтов кладенец на територията на имот с номер 000316 в землището на с. Долно Сахране, Община Павел баня, Област Стара Загора.
 
 
 
Възражения срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД – Пловдив на адрес: гр. Пловдив – 4000, ул.“ Янко Сакъзов“ №35
 
 
 
Дата на обявяването16.04.2015г.
Поставил обявлението:
ии

@@
Архив Обяви » - Плащане за бели петна 2014 - 2015
Posted by SB on 2015/4/3 15:48:15 (3620 reads )
Регистър на белите петна за 2014 - 2015г. - рентно плащане

@@
Архив Обяви » - Съобщение за открита процедура
Posted by SB on 2015/2/28 9:46:49 (1635 reads )
ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
 
 
 
 
ОБЯВА
 
 
Съгласно чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите (обн. ДВ бр. 67/1999г.,изм.и доп. ДВ бр. 65/2006г.)
 
Община Павел баня уведомява населението на община Павел баня за получено СЪОБЩЕНИЕ , съгласно чл. 62а, ал.1,ал.2 от Закона за водите за открита  процедура за продължаване на срока на действие и изменение на параметрите на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – река Габровница, с цели – охлаждане, промишлено водоснабдяване, напояване и други цели.
 
 
 
Възражения срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД – Пловдив на адрес: гр. Пловдив – 4000, ул.“ Янко Сакъзов“ №35
 
 
 
Дата на обявяването27.02.2015г.
Поставил обявлението:
ии

@@
Архив Обяви » - Уведомление за инвестиционно намерение
Posted by SB on 2015/2/20 14:12:46 (1714 reads )
              ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ


ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА

 

 

ОБЯВА

 

 

На основание Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Община Павел баня уведомява населението на община Павел баня

 

за получено уведомление от „ РОБЕРТЕТ БЪЛГАРИЯ“ относно инвестиционно предложение „Подробен устройствен план – ПЗ и елементите на техническата инфраструктура- Ел. и ВиК схеми с цел промяна на предназначението на земеделска земя в урбанизирана територия за ПИ 017002, местност „Поляната“, землище с. Долно Сахране, общ. Павел баня

Информация за инвестиционното предложение е на разположение на гражданите на община Павел баня всеки работен ден от 8.00 – 12.00ч и 13.00-17.00ч в стая № 6 на общинска администрация Павел баня.

Възражения се приемат в 14-дневен срок от обявяването.

 

Дата на обявяването: 20.02.2015г.

ии

@@
Архив Обяви » - Уведомление за инвестиционно намерение
Posted by SB on 2015/2/20 14:11:53 (1658 reads )
              ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ


ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА

 

 

ОБЯВА

 

 

На основание Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Община Павел баня уведомява населението на община Павел баня

 

за получено уведомление от Константин Георгиев Георгиев относно инвестиционно предложение „Подробен устройствен план – ПЗ и елементите на техническата инфраструктура- Ел. и ВиК схеми с цел промяна на предназначението на земеделска земя в урбанизирана територия за ПИ 017004, местност „Поляната“, землище с. Долно Сахране, общ. Павел баня

Информация за инвестиционното предложение е на разположение на гражданите на община Павел баня всеки работен ден от 8.00 – 12.00ч и 13.00-17.00ч в стая № 6 на общинска администрация Павел баня.

Възражения се приемат в 14-дневен срок от обявяването.

 

Дата на обявяването: 20.02.2015г.

ии

 

 

 

 

@@
Архив Обяви » - Уведомление за инвестиционно намерение
Posted by SB on 2015/2/20 14:11:05 (1750 reads )
              ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ


ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА

 

 

ОБЯВА

 

 

На основание Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Община Павел баня уведомява населението на община Павел баня

 

за получено уведомление от Пенчо Данаилов Пенчев и Донка Костова Пенчева относно инвестиционно предложение „Склад за фуражи в УПИ IV-410, кв.55, с. Асен в стопанския двор, общ. Павел баня“

Информация за инвестиционното предложение е на разположение на гражданите на община Павел баня всеки работен ден от 8.00 – 12.00ч и 13.00-17.00ч в стая № 6 на общинска администрация Павел баня.

Възражения се приемат в 14-дневен срок от обявяването.

 

Дата на обявяването: 20.02.2015г.

ии

 

 

 

 

@@
Архив Обяви » - Уведомление за инвестиционно намерение
Posted by SB on 2015/2/20 14:05:14 (1894 reads )
              ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ


ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА

 

 

ОБЯВА

 

 

На основание Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Община Павел баня уведомява населението на община Павел баня

 

за получено уведомление от РУСЕН ДОНЕВ ХЕКИМОВ относно инвестиционно предложение „Промяна предназначението на земеделска земя в урбанизирана територия и строителство на Трафопост в ПИ 121001, н.т.п.-нива, в землището на с. Тъжа, общ. Павел баня с площ 0.500 дка., от земеделска в Урбанизирана територия с предназначение- за трафопост, необходими мощности за поливна инсталация на малинови насаждения.

Информация за инвестиционното предложение е на разположение на гражданите на община Павел баня всеки работен ден от 8.00 – 12.00ч и 13.00-17.00ч в стая № 6 на общинска администрация Павел баня.

Възражения се приемат в 14-дневен срок от обявяването.

 

Дата на обявяването: 20.02.2015г.

ии

@@
Архив Обяви » - Съобщение на ГРАО
Posted by SB on 2015/2/11 15:59:00 (2081 reads )
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
----------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94
 
 
 
 
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
                Във връзка с предстоящите местни избори, община Павел баня, обявява на гражданите, които са живели или работили в чужбина и имат настоящ адрес там, но в момента живеят на територията на Община Павел баня, следва да подадат Адресна карта за промяна на настоящ адрес до края на месец април 2015 г., за да бъдат включени в избирателните списъци.
                Съгласно разпоредбите на Изборния кодекс“ Право да избират общински съветници и кметове имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, ……….. са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място“.
 
                Разяснения по този въпрос, може да получите от служителите в отдел „АО, ГРАО и ТО“ при община Павел баня и в кметствата на територията на общината, всеки работен ден
от 08.00 ч. до 17.00 ч.
Телефони за връзка ще намерите на интернет страницата на Община Павел баня - www.pavelbanya.bg                                                                                                                                                    
 
 
ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

@@
Архив Обяви » - Обявление за инвестиционно предложение
Posted by SB on 2015/1/13 11:48:52 (1683 reads )
              ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
 
 
ОБЯВА
 
 
На основание Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
 
Община Павел баня уведомява населението на община Павел баня
 
за получено  инвестиционно предложение от „МНН-ГРУП“ ООД ЕИК 123750898 „Изграждане на два ТК и система за капково напояване на овощна градина – черешов овощен масив с площ 293.1 дка“ в землището на с. Манолово, община Павел баня.
 
Информация за инвестиционното предложение е на разположение на гражданите на община Павел баня всеки работен ден от 8.00 – 12.00ч и 13.00-17.00ч в стая № 6 на общинска администрация Павел баня.
Възражения се приемат в 14-дневен срок от обявяването.
 
Дата на обявяването: 13.01.2015г.
ии
 
 
 
 

@@
Архив Обяви » - Обявление за инвестиционно предложение
Posted by SB on 2015/1/13 11:47:59 (1733 reads )
              ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
 
 
ОБЯВА
 
 
На основание Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
 
Община Павел баня уведомява населението на общината
 
за получено уведомление от Русен Донев Хекимов „Отглеждане и добив на малини на площ от 814 дка в    местностите Дойкова поляна, Мандраджевиз,Сазлъка, Босталча в землището на с. Тъжа, Община Павел баня
Информация за инвестиционното предложение е на разположение на гражданите на община Павел баня всеки работен ден от 8.00 – 12.00ч и 13.00-17.00ч в стая № 6 на общинска администрация Павел баня.
Възражения се приемат в 14-дневен срок от обявяването.
 
Дата на обявяването: 13.01.2015г.
 
 
ии

@@
Архив Обяви » - Уведомление за инвестиционно предложение
Posted by SB on 2014/12/30 14:07:56 (1648 reads )
              ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
 
 
ОБЯВА
 
 
На основание Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
 
Община Павел баня уведомява населението на общината
 
за получено уведомление от „Кастамону България“ АД относно инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за производство на карбамид-формалдехидна смола
Информация за инвестиционното предложение е на разположение на гражданите на община Павел баня всеки работен ден от 8.00 – 12.00ч и 13.00-17.00ч в стая № 6 на общинска администрация Павел баня.
Възражения се приемат в 14-дневен срок от обявяването.
 
Дата на обявяването: З0.12.2014г.
 
 
ии
 
 
 
 

@@
Архив Обяви » - Набират се кандидати за съдебни заседатели
Posted by SB on 2014/12/9 11:31:21 (1841 reads )

@@
Архив Обяви » - Обявление за инвестиционно намерение
Posted by SB on 2014/12/8 11:16:36 (1706 reads )
              ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
 
 
ОБЯВА
 
 
На основание Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
 
Община Павел баня уведомява населението на общината
 
за получено уведомление от „Кастамону България“ АД относно инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за производство на карбамид-формалдехидна смола
Информация за инвестиционното предложение е на разположение на гражданите на община Павел баня всеки работен ден от 8.00 – 12.00ч и 13.00-17.00ч в стая № 6 на общинска администрация Павел баня.
Възражения се приемат в 14-дневен срок от обявяването.
 
Дата на обявяването: 08.12.2014г.
 
 
ии
 
 
 
 

@@
Архив Обяви » - Опис на разпределените масиви за ползване
Posted by SB on 2014/12/8 11:15:19 (1899 reads )
Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти

@@
Архив Обяви » - Публично обявяване
Posted by SB on 2014/11/17 15:53:03 (1753 reads )

@@
Архив Обяви » - Публично обявяване
Posted by SB on 2014/11/17 15:53:00 (1669 reads )

@@
Архив Обяви » - Обявление за инвестиционно намерение
Posted by SB on 2014/11/13 15:42:26 (1619 reads )

Пътят на отпадъка

Интервю със Зам.-кмета

Меню

  Страници на училища и детски градини в общината

  Профил на купувача на СУ "Христо Ботев">

  Профил на купувача на ОУ "Ген. Скобелев" с. Скобелево>

  Профил на купувача на ОУ "В.Левски" с. Г.Сахране>

  Бюджети на училищата>

  Обявления детски градини>

   Евроинтеграция


   Партньори