Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

 
@@
Архив Обяви » - Обявление за инвестиционно намерение
Posted by SB on 2014/11/10 17:05:54 (1828 reads )

@@
Архив Обяви » - Обявление за инвестиционно намерение
Posted by SB on 2014/11/10 17:05:06 (1712 reads )

@@
Архив Обяви » - Подготовка за зимния период
Posted by SB on 2014/10/30 17:11:39 (2115 reads )
 

Кметът на община Павел баня Станимир Радевски със Заповед №780/27.10.2014г. определи отговорностите по отношение на гражданите и служебните лица за действия за намаляване на последствията за населението при усложнени зимни бедствени условия.

ПРИЛОЖЕНИЕ : Заповед №780

@@
Архив Обяви » - На вниманието на управителите на търговски дружества
Posted by SB on 2014/10/30 17:10:02 (2430 reads )
Със Заповед №781/27.10.2014г. Кметът на община Павел баня Станимир Радевски определи задълженията на управителите на търговските дружества на територията на община Павел баня
ПРИЛОЖЕНИЕ: Заповед №781

@@
Архив Обяви » - Обявление за инвестиционно намерение
Posted by SB on 2014/10/30 15:38:01 (1765 reads )

@@
Архив Обяви » - Приемат се заявления за Школата по интереси
Posted by SB on 2014/10/16 16:04:12 (2045 reads )
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
 
Община Павел баня през учебната 2014/2015 год. ще финансира Школа по изкуства /интереси/ в следните извънучилищни форми:
               
1.       Извънучилищна форма “Театър” – гр. Павел баня
2.       Извънучилищна форма “Изобразително и приложно изкуство” – гр. Павел баня
3.       Извънучилищна форма “Фолклор” – с. Габарево и с. Търничени
4.       Извънучилищна форма “Акордеонен и вокален състав” – с. Скобелево
5.       Извънучилищна форма „Таекуондо”, гр. Павел баня
Желаещите да подадат в канцелариите на училищата Заявление по образецв срок до 28.10.2014 год.
Могат да участват ученици от 1 до 12 клас.
Всички форми са безплатни за обучаваните.
 
 
 
 
ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
 
 

@@
Архив Обяви » - Обществена трапезария в Павел баня
Posted by SB on 2014/10/1 11:10:16 (1772 reads )
 
О Б Я В А
 
Уведомяваме ви , че от 01.10.2014г. община Павел баня има сключен договор с МТСП  Фонд „Социална закрила” за предоставяне на социалната услуга  „Обществена трапезария”. Дейностите ще се изпълняват от   Домашен социален патронаж гр.Павел баня за период от 01.10.2014г. до 31.12.2014г.
                Целевите групи са:
1.Лица получаващи минимални пенсии поради заболяване или старост.
2.Военноинвалиди и фронтоваци с ниски пенсии .
3.Деца/учащи/ в неравностойно положение, чиито родители са изпаднали в затруднение да им осигуряват храна.
Капацитетът на услугата е 35 лица.
Потребителите се определят от комисия определена със Заповед на Кмета на Община Павел баня.

@@
Архив Обяви » - За връзка с компетентните органи при "Син език"
Posted by SB on 2014/8/15 17:07:38 (3787 reads )

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВРЪЗКА С КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ ПРИ НАЛИЧИЕ/СЪМНЕНИЕ ЗА БОЛЕСТТА СИН ЕЗИК

Списък на служителите от Общински служби по земеделие, които ще бъдат заети с набиране на информация за болестта "Син език" и ще дават информация на стопани и фермери какво да правят при установяване на болестта

Списък на ветеринарните лекари от област Стара Загора

Заповед на Агенцията по безопасност на храните


@@
Архив Обяви » - Комисии по землища в община Павел баня
Posted by SB on 2014/8/14 16:03:37 (2130 reads )
Комисии по землища в община Павел баня

@@
Архив Обяви » - Изготвени са предварителните регистри на земеделски имоти
Posted by SB on 2014/8/7 13:35:13 (1780 reads )

@@
Архив Обяви » - Предстои пръскане срещу кърлежи и комари
Posted by SB on 2014/8/6 9:25:16 (1863 reads )
През периода от 08 до 15 август 2014 година във всички населени места на територията на Община Павел баня ще бъде извършено поредното периодично пръскане против кърлежи и комари. Фирмата – изпълнител на услугата „Вита Вери” ще извърши пръскане на тревните площи, намиращи си в детските градини, училищата, парковете и площадите, както и влажни зони в населените места, информират специалистите. За целта са уведомени кметовете и кметските наместници, които да уведомят населението да не използват тревните площи за определен период от време.
Специалистите напомнят, че заради ограничаването на разпространението на болестта „син език” по животните също предстои да бъде извършено пръскане на определените за целта територии. Представители на Общинската епизоотична комисия в Павел баня уточниха, че на територията на Общината до момента не е открито находище на болестта и не се налага предприемането на по-драстични мерки. За да се ограничи разпространението на заразата се забранява продажбата на животни на регламентираните тържища.
 

@@
Архив Обяви » - Син език по овце, кози и говеда
Posted by SB on 2014/7/21 8:19:25 (2156 reads )

@@
Архив Обяви » - Инвестиционно предложение от "Кастамону България" АД
Posted by SB on 2014/6/24 14:30:54 (2020 reads )
ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
 
 
ОБЯВА
 
 
На основание Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
 
Община Павел баня уведомява населението на община Павел баня
 
за получено уведомление от „Кастамону България“ АД относно инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за производство на карбамид-формалдехидна смола
Информация за инвестиционното предложение е на разположение на гражданите на община Павел баня всеки работен ден от 8.00 – 12.00ч и 13.00-17.00ч в стая № 6 на общинска администрация Павел баня.
Възражения се приемат в 14-дневен срок от обявяването.
 
Дата на обявяването: 23.06.2014г.
ии
 
 
 
 

@@
Архив Обяви » - Издават се карти за паркиране на лица с увреждания
Posted by SB on 2014/6/2 16:00:53 (1931 reads )
Община Павел баня започна издаването на карти за престой и паркиране на превозните средства, управлявани или превозващи лица с увреждания.

Необходими документи:
1. Лична карта на лицето подаващо искането, като данните от нея се сверяват и тя се връща;
2. Копие от решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК за освидетелстване на трайно намалената работоспособност или вид и степен на увреждане, придружено от оригинал, който се сверява при подаване на документи и се връща;
3. Актуална цветна снимка, с размери 3,5 на 4 см.;
4. Копие от нотариално заверено пълномощно, когато искането не се подава от лицето с увреждания, придружено от оригинал, който се сверява при подаване на документи и се връща;
5. Друг документ удостоверяващ представителната власт на лицето подаващо искането. (3) Картата за паркиране на превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания се издава в срок от 14 дни, считано от датата на подаване на Заявлението.
Картата за паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания, се издава за срок не повече от срока на експертиза на ТЕЛК/НЕЛК/ДЕЛК.

 

@@
Архив Обяви » - Организира се акция по кръводаряване в Павел баня
Posted by SB on 2014/5/8 17:11:26 (1726 reads )
На 19 май 2014 година от 9 до 12 часа в сградата на поликлиниката в град Павел баня ще бъде организирана акция за доброволно кръводаряване. За целта в града ще бъде екип на Районния център за трансфузионна хематология град Стара Загора.
Целта на предстоящата акция е да могат по-голям брой доброволци от общината да дадат своя принос за набавянето на кръв – едно от основните животоспасяващи лечебни средства, което може да спаси много човешки живота.
Подобен род акции се организират по препоръка на Световната здравна организация, Съвета на Европа и Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец, според които основният принцип на кръводаряването в една страна е безвъзмездността и доброволността, тъй като именно те гарантират в максимална степен сигурността и безопасността на кръвта, добавят специалистите.

@@
Архив Обяви » - Инвестиционно предложение "Изграждане на инсталация за ...
Posted by SB on 2014/4/24 15:03:08 (2249 reads )
              ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ


ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА

 

 

ОБЯВА

 

 

На основание Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Община Павел баня уведомява населението на община Павел баня

 

за получено уведомление от „Кастамону България“ АД относно инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за производство на карбамид-формалдехидна смола

Информация за инвестиционното предложение е на разположение на гражданите на община Павел баня всеки работен ден от 8.00 – 12.00ч и 13.00-17.00ч в стая № 6 на общинска администрация Павел баня.

Възражения се приемат в 14-дневен срок от обявяването.

 

Дата на обявяването: 24.04.2014г.

ии

 

 

 

 

@@
Архив Обяви » - Среща на EVN с граждани на 8 април
Posted by SB on 2014/4/1 9:31:22 (1780 reads )
Ръководството на електроразпределение организира среща с гражданите на Община Павел баня на 08.04.2014 година от 17.00 часа в зала „Младост” при читалище „Напред - 1903”.

@@
Архив Обяви » - Национален конкурс предоставя възможност на фолклорни изпъ
Posted by SB on 2014/3/25 18:17:46 (1829 reads )
 
Фолклорни групи от Община Павел баня имат възможност да участват във Втория национален фолклорен конкурс за хумористични народни песни „Надпейте се, засмейте се”. Проявата е част от карнавалните празници, които се провеждат ежегодно в град Габрово през месец май. Тази година те ще са в периода от 12 до 18-ти май.
Във фолклорния конкурс, чиято основна цел е да съхрани автентични песни с хумористично съдържание, могат да се включат както индивидуални, така и групови изпълнители. За тази цел те ще трябва в срок до 12 май 2014 година да подадат своята заявка за участие. Специалното жури от музиканти, фолклористи и етнографи ще отличи най-добрите изпълнители.

@@
Архив Обяви » - Община Павел баня кани родители на среща
Posted by SB on 2014/3/19 20:01:57 (1759 reads )
 
Община Павел баня кани родители на деца от 0 до 4 годишна възраст на 25 март 2014 година от 17.30 часа в залата при читалище „Напред - 1903”. Поводът за организирането й е предстоящото стартиране на проект „Да пораснем заедно” на Община Павел баня, съвместно с УНИЦЕФ – България. Основната цел на инициативата, в която предстои да се включат родители на малки деца, е да се организират 12 срещи – работилници, на които водещи-специалисти ще обсъждат и разрешават различни казуси и проблеми, които възникват в различни периоди при отглеждането на малките деца. Проектът предлага пространство, където родителите се срещат с други родители, обменят опит и придобиват нужните знания и умения, за да подкрепят развитието на своите деца. Всяка работилница се състои от 12 последователни срещи, които се провеждат от специалистите веднъж седмично в удобно за родителите време / от началото на месец април / и включват лекции, интерактивни упражнения и дискусии.

Повече допълнителна информация по проекта може да получите на тел. 04361 21 44 или 0892 26 26 02.


@@@
Архив Обяви » - Ще се изплащат годишните стипендии на студенти
Posted by SB on 2014/3/14 8:29:54 (1848 reads )
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-----------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
З А П О В Е Д
РД-141/13.03.2014 год.
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.12 от Правилник за финансово подпомагане на студентите от Община Павел баня, Решение № 581 от Протокол №37/17.01.2014 год. на Общински съвет Павел баня и докладна на комисията назначена с моя Заповед № 925/14.11.2013 год.
 
Н А Р Е Ж Д А М:
 
На одобрените студенти съгласно Моя Заповед № 925/14.11.2013 год., да бъдат изплатени средства в размер на 100 лв. /Сто лв./ месечна стипендия на основание т.1. от Решение № 581 от Протокол №37/17.01.2014 год.  на Общински съвет Павел баня.
 
Средствата да бъдат изплатени за периода м.Октомври 2013 – м. Януари 2014 год. (за четири месеца) еднократно съгласно приложения списък, неразделна част от настоящата заповед.
 
Заповедта да се сведе да знанието на Гл. специалист „Каса” от Гл. специалист „КАО” за сведение и изпълнение. Същата да бъде публикувана в сайта на Община Павел баня .
 
Контролът по изпълнението на заповедта да се извърши от Директор дирекция „ОА” и Директор дирекция „СПУС”
 
 
 
 
 
 
 
 
СТАНИМИР РАДЕВСКИ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
 
Изготвил: Донка Козарова – финансов контрольор

@@
Архив Обяви » - Прием на заявления за стипендии на първокурсници
Posted by SB on 2014/3/10 17:17:54 (1919 reads )
Със заповед № РД-133/10.03.2014г. на Кмета на община Павел баня е обявен прием на Заявления за отпускане на еднократни стипендии за студенти първи курс.
Еднократните стипендии за студенти редовно обучение се полагат еднократно на студенти първи курс, с изключение на студенти първи курс на образователна степен Магистър.
Стипендии се отпускат на студенти, които отговарят едновременно на следните общи условия: 
 1. Студенти-първокурсници във висши училища, акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация, с изключение на студенти първи курс на образователна степен Магистър и
 2. Студенти обучаващи се в определените специалности от които общината има нужда съгласно решение на общински съвет № 566/20.12.2013г;
 3. Имат постоянен адрес в някое от населените места на територията на общината;
 4. Заявили желание за отпускане на стипендия в определеният срок.
 
Кандидатите следва в срок до 04 април 2014 година подават до кмета на общината ЗАЯВЛЕНИЕ по утвърден образец - Приложение 1 към Правилника, придружена със следните документи:
 1. Копие от студентската книжка;
 2. Уверение от отдел “Учебен” на висшето училище, от което е видно, че студентът се е записал в поредния семестър и специалност, по която продължава образованието си или заверено копие от студентска книжка;
Заявление можете да изтеглите от ТУК

@@
Архив Обяви » - Как да се предпазим от птичи грип
Posted by SB on 2014/3/9 10:22:54 (1928 reads )

@@
Архив Обяви » - Предстои подновяване категоризацията на туристически обект
Posted by SB on 2014/2/10 9:25:56 (20974 reads )
Собственици на хотели, стаи и апартаменти за гости, както и заведения за хранене и развлечение, който са получили категоризация през 2006 и 2007г., трябва да я подновят тази година.
Съгласно измененията на Закона за туризма от 2013г. категоризацията на местата за настаняване започва да важи 5 години.
По този начин всички обекти трябва да подновят своята категория. Това ще става на следните етапи:
§ 5. (1) Подновяването на категорията на категоризираните до влизането в сила на закона туристически обекти в изпълнение на срока по чл. 133, ал. 2 се извършва, както следва:
1. за категоризираните туристически обекти през 2004 и 2005 г. – през 2014 г.;
2. за категоризираните туристически обекти през 2006 и 2007 г. – през 2015 г.;
3. за категоризираните туристически обекти през 2008 и 2009 г. – през 2016 г.;
4. за категоризираните туристически обекти през 2010 г. – през 2017 г.;
5. за категоризираните туристически обекти през 2011 г. – през 2018 г.;
6. за категоризираните туристически обекти през 2012 г. – през 2019 г.
Подаването на документи е до 3 месеца преди изтичането на настоящата категория / при категоризиран обект на 01.06.2004 или 01.06.2005 г., документи се подават до 01.03.2014 г./
 
Съгласно чл. 133 от Закона за туризма: (1) Категорията на местата за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелните заведения за хранене и развлечения, туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене се определя на базата на съответствие с минималните задължителни изисквания за изграждане, обзавеждане и оборудване, обслужване, предлагани услуги и професионална и езикова квалификация на персонала, посочени в наредбата по чл. 121, ал. 5, съответно в наредбата по чл. 122, ал. 4.
(2) Срокът на издаденото удостоверение за определена категория на туристическите обекти по ал. 1 е 5 години с изключение на срока на удостоверението за обектите, разположени върху понтон, което е със срок, съответстващ на срока на действие на разрешителното.
(3) В срок до три месеца преди изтичането на 5-годишния срок лицето следва да декларира желанието си да потвърди категорията на обекта или да получи категория, различна от определената му до момента, както и да заплати такса за извършване на проверка на място в туристическия обект съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.
(4) В случай че съответното лице не предприеме действията по ал. 3 в указания му срок, категорията на обекта се прекратява с изтичането на срока. В този случай за същия обект нова категория може да бъде определена по реда на чл. 129 и 130.
(5) Документът за платена такса и декларацията за категорията на обекта по ал. 3 се подават до съответния категоризиращ орган на място, по пощата или по електронен път.
(6) Служители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, съответно на общината, извършват проверка на място в туристическия обект за цялостно съответствие на обекта с изискванията за декларираната категория. При констатирано съответствие на обекта в тримесечния срок по ал. 3 се продължава срокът на досегашната категория на обекта или се определя нова категория.
(7) За определената категория на обекта по ал. 6 се издава ново удостоверение, което се получава от лицето след връщане на предходно издаденото.
(8) В случай на промяна на категорията на обекта новата табела по чл. 132, ал. 1 се получава след връщане на предходно издадената.
 

@@
Архив Обяви » - Търсят се специалисти за работа с родители по проект
Posted by SB on 2014/2/7 13:21:12 (2325 reads )
ОБЯВА
Община Павел баня и УНИЦЕФ – България обявяват конкурсна процедура за избор на екип от двама специалисти за работа с родители по проект „Работилница за родители – да пораснем заедно”.
 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СПЕЦИАЛИСТИТЕ:
 
Минимални изисквания към специалистите:
 
                Образование: Висше образование – образователна степен бакалавър или магистър по една от следните специалности: психология, социална педагогика, социални дейности, специална педагогика или начална и предучилищна педагогика;
 
                Допълнителни умения и квалификация:
•             Специализация и познания в областта на ранното детско развитие (0-8);
•             Опит във воденето на обучителни групи за възрастни;
•             Опит в работа с деца 0-6 години и техните родители;
•             Отлични комуникативни умения;
•             Умения за работа в екип;
 
Предимства:
•             Ползване на английски език;
 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ:
3.1. Съвместно с друг специалист води обучителни групи от родители по програма, разработена от УНИЦЕФ и във време, допълнително уговорено с родителите (включително е възможно това да бъде вечер и в почивните дни);
3.2. Участва в обучения и срещи, организирани от УНИЦЕФ за работа по програмата;
3.4. Предоставя обратна информация за проведени сесии с родители по предварително съгласуван формат;
3.5. Поддържа редовна връзка с координатора на местно ниво, УНИЦЕФ и другите партньори по проекта.
3.6. Участва в групови супервизии;
3.7. Подпомага дейности по оценка ефективността на дейностите, свързани с груповата работа с родители.
 
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСКВАНЕ:
•             Мотивационно писмо;
•             CV
Документите се приемат до 17 февруари 2014 година на адрес: dencheva@unicef.org или veselaukalska@abv.bg
 
Допълнителна информация може да получите на тел.0892 26 26 02 или 0884 25 54 54
 

@@
Архив Обяви » - Набират се доброволци за бедствия и пожари
Posted by SB on 2013/12/17 8:22:51 (1823 reads )
                                                                            О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
 
 
                                        ОБЯВА
 
 
   На основание чл. 41 от Закона за защита при бедствия, ДВ бр. 80/14.10.2012 г. и Решение № 469 /17.06.2010 г. на Общински съвет Павел баня, Община Павел баня набира доброволци за сформиране на доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване последиците от тях на територията на Общината.
   Кандидатите трябва да отговарят на следните условия :
1.                                                                               Да е дееспособно, навършило 18 години физическо лице.
2.                   Да е клинично здраво и да не страда от психични заболявания.
3.                   Да не е осъждано за престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано.
4.                   Служители на МВР и военнослужещи от Министерството на Отбраната не могат да членуват в доброволните формирования.
 Материално-техническото и финансово осигуряване на доброволните формирования са определени в Наредба за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и изпълнение на задачи за защита при бедствия, която е в сила от 27.06.2008 г. с изменение и допълнение, обнародвано в ДВ бр.16 от 19. 02. 2013 г.
 Подаването на заявленията за членство в доброволното формирование се осъществява в сградата на Общинска администрация град Павел баня, отдел „Деловодство”.
За допълнителна информация на тел. 04361 /32-62.
Краен срок за подаване на заявленията - 31.01.2014 г.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@@
Архив Обяви » - Обявен е прием на документи за годишни стипендии
Posted by SB on 2013/11/15 13:08:48 (2689 reads )
Със Заповед № 925/14.11.2013г. на Кмета на община Павел баня Станимир Радевски е обявен прием на документи за годишни стипендии за студенти редовно обучение (полагащи се за съответната учебна година на студенти приключили успешно най-малко първата година от своето обучение, в т.ч и за студенти първи курс на образователна степен Магистър).
 
Тема, по която да се представи разработка:
„ВАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА В ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ”;
 
Срок за представяне на документите:
16 декември 2013г . в деловодството на община Павел баня;
 
Стипендии се отпускат на студенти, които отговарят едновременно на следните общи условия:
 1. Имат постоянен адрес в някое от населените места на територията на общината;
 2. Приети за обучение във висше учебно заведение акредитирано от Националната агенция за оценяване и акредитация;
 3. Заявили желание за отпускане на стипендия в определеният срок.
 
Годишни стипендии за студенти-полагаеми се за съответната учебна година се отпускат на:
 1. Студенти, приключили успешно поне първата година от своето обучение, в т.ч студенти първи курс на образователна степен Магистър във висши училища, акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитеция;
 2. Постигнали успех от предходната година, не по-нисък от много добър 5.00;
 3. Успешно представили разработка на тема, определяна ежегодно от Кмета на Община Павел баня със заповед.
 
Кандидатите за стипендия подават до кмета на общината ЗАЯВЛЕНИЕ по утвърден образец - Приложение 1 към Правилника, придружена със следните документи:
 1. Копие от студентската книжка;
 2. Уверение от отдел “Учебен” на висшето училище, от което е видно, че студентът се е записал в поредния семестър и специалност, по която продължава образованието си или заверено копие от студентска книжка;
 3. Разработка по определяната ежегодно тема.
 
Годишни Стипендии се изплащат за времето, когато студентът е зает с учебна работа – 9 месеца от учебната година;
Изплащането на годишната стипендията се преустановява, когато студентът:
1.       Повтаря семестъра;
2.       Прекъсне образованието си;
3.       Промени постоянния си адрес.
 
Студент, който самоволно прекъсне образованието си  или е изключен от висшето училище за проявена груба небрежност към учебната работа, е длъжен да върне на общината сумата, която е изразходвана за него като стипендиант, заедно със законно установените лихви. Когато студентът откаже доброволно да върне сумата заедно с лихвите, сумата се събира принудително по реда на ГПК.
 

@@
Архив Обяви » - Обява за инвестиционно предложение от Кастамону
Posted by SB on 2013/11/11 9:47:22 (1842 reads )
ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
 
 
 
 
ОБЯВА
 
 
На основание Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
 
Община Павел баня уведомява населението на община Павел баня
 
за получено уведомление от „Кастамону България“ АД относно инвестиционно предложение „Осъществяване на проект за изграждане на цех за производство на плочи от дървесни влакна – MDF“ и последваща експлоатация.
 
Информация за инвестиционното предложение е на разположение на гражданите на община Павел баня всеки работен ден от 8.00 – 12.00ч и 13.00-17.00ч в стая № 6 на общинска администрация Павел баня.
 
Възражения се приемат в 14-дневен срок от датата на обявяване.
 
 
 
Дата на обявяването:07.11.2013г.
Поставил обявлението:
ии

@@
Архив Обяви » - Важно за стопанисващите места за настаняване
Posted by SB on 2013/7/31 12:55:51 (2513 reads )
СЪОБЩЕНИЕ
 
НА ВНИМАНИЕТО НА СТОПАНИСВАЩИТЕ МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ
 
 
 
Уведомяваме Ви, че на интернет страницата на Министерството на икономиката и енергетиката на Република България са публикувани образци на документите съгласно чл.116 от Закона за туризма (справка-декларация и регистър).
 
Образците може да получите в сградата на общинска администрация гр. Павел баня, стая № 6 и стая № 7.

« Предишна1 ... 3 4 [5] Следваща »
Пътят на отпадъка

Интервю със Зам.-кмета

Меню

  Страници на училища и детски градини в общината

  Профил на купувача на СУ "Христо Ботев">

  Профил на купувача на ОУ "Ген. Скобелев" с. Скобелево>

  Профил на купувача на ОУ "В.Левски" с. Г.Сахране>

  Бюджети на училищата>

  Обявления детски градини>

   Евроинтеграция


   Партньори