Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

 
@@
Архив На вашето ... » Политика за защита на личните данни
Posted by SB on 2020/3/11 9:17:24 (389 reads )


@@
Архив На вашето ... » - Насоки за почистване на обекти в контакт с KOVID19
Posted by SB on 2020/3/4 9:21:00 (1455 reads )
Временни насоки за почистване на обекти в контакт с KOVID19

@@
Архив На вашето ... » - Предписание на РЗИ за хигиенните мерки в детските заведени
Posted by SB on 2020/2/28 17:35:33 (1450 reads )
Предписание на РЗИ за хигиенните мерки в детските заведения

@@
Архив На вашето ... » * ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!!
Posted by SB on 2019/7/26 15:46:16 (2512 reads )
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
 
В община Павел баня постъпи писмо с рег. № ЗГЕ-20-34/ 25.07.2019 г. от Областния управител на област Стара Загора, по повод указания от Директора на Областна агенция по безопасност на храните - Стара Загора, относно усложнената епизоотична обстановка във връзка със заболяването „Африканска чума по свинете“ и непосредствената опасност от разпространение и на територията на област Стара Загора.
В тази връзка ОДБХ – Стара Загора ще изготви график за извършване на проверки по населените места в обекти „заден двор“, които ще започнат от 05.08.2019 г., като приоритет ще са населените места в радиус от 20 км около големите индустриални ферми.
При проверките, ако се установят животни – свине, които не са идентифицирани и въведени в информационната система ВетИС на БАБХ, ще бъдат предприети принудителни административни мерки, съгласно чл.139а, във връзка с чл.139, ал.1, т.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, а именно парична санкция, умъртвяване на животните на място и обезвреждане в обекти, регистрирани по този закон.
В период от 10 дни до започване на проверките, собствениците, които считат, че не отговарят на изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност, могат да изколят животните за лична консумация.
 
Община Павел баня

@@@
Архив На вашето ... » * Пътят на отпадъка
Posted by SB on 2018/11/13 17:11:54 (4767 reads )

@@
Архив На вашето ... » * Делегирани бюджети в образованието 2019
Posted by SB on 2018/2/26 10:53:31 (13924 reads )
Заповед РД 10-40/14.02.2019г.

@@
Архив На вашето ... » * Отчет за изпълнение на Мандатната програма за 2017г.
Posted by SB on 2018/1/12 10:37:35 (12795 reads )
Отчет за изпълнение на Мандатната програма на кмета на общината за 2017г.

@@
Архив На вашето ... » * Делегирани бюджети 2017 в образованието
Posted by SB on 2017/2/20 9:51:56 (3817 reads )
Заповед РД 10-45/17.02.2017г.

@@
Архив На вашето ... » * Райони и график за сметосъбирането за 2018г.
Posted by SB on 2016/10/28 8:23:41 (15012 reads )
Райони и график за сметосъбирането

@@
Архив На вашето ... » * Делегирани бюджети 2016 в образованието
Posted by SB on 2016/3/2 10:45:54 (1736 reads )
Заповед РД 46/25.02.2016г.

@@
Архив На вашето ... » * Мандатна програма на Кмета на общината 2015-2019г.
Posted by SB on 2016/1/20 9:06:08 (17355 reads )
Мандатна програма на Кмета на общината 2015-2019г.

@@
Архив На вашето ... » * Начални часове на автобуси по направления от 23.09.2014г.
Posted by SB on 2014/9/23 15:44:43 (3564 reads )

община  павел  баня

обл. стара  загора

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ул.”Освобождение” №15, тел.04361 32 60,факс 20 94, e-mail:mayor_pb@mail.bg

 

НАЧАЛНИ ЧАСОВЕ НА ТРЪГВАНЕ НА АВТОБУСИТЕ ОТ 23.09.2014Г. ПО ТРАНСПОРТНАТА СХЕМА НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ, СЪГЛАСНО УТВЪРДЕНИТЕ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ:

НАЧАЛНИ ЧАСОВЕ НА ТРЪГВАНЕ:

1.       КАЗАНЛЪК - ОСЕТЕНОВО

6.40

8.20

10.30

12.00

13.15

16.00

18.10

2.       ОСЕТЕНОВО - КАЗАНЛЪК

6.00

6.30

8.20

10.00

13.10

15.50

3.       КАЗАНЛЪК – ПАВЕЛ БАНЯ

6.40

7.00

8.20

10.30

12.00

13.15

15.00

16.00

17.40

18.10

19.30

4.       ПАВЕЛ БАНЯ - КАЗАНЛЪК

6.25

7.18

9.00

10.50

11:40

13.30

14.00

15.50

16.45

18.40

5.       СКОБЕЛЕВО – АСЕН – ГОРНО САХРАНЕ – ДОЛНО САХРАНЕ - КАЗАНЛЪК

6.10

9.30

11.40

12.30

14.30

16.20

6.       КАЗАНЛЪК – ДОЛНО САХРАНЕ – ГОРНО САХРАНЕ – АСЕН - СКОБЕЛЕВО

6.50

11.20

13.10

17.30

19.30

7.       ПАВЕЛ БАНЯ – ДОЛНО САХРАНЕ – ГОРНО САХРАНЕ – АСЕН - СКОБЕЛЕВО

14.30

17.10

8.       СКОБЕЛЕВО – АСЕН – ГОРНО САХРАНЕ – ДОЛНО САХРАНЕ – ПАВЕЛ БАНЯ

7.00

14.30

9.       ПАВЕЛ БАНЯ - ВИДЕН

7.45

12.45

16.20

10.   ВИДЕН – ПАВЕЛ БАНЯ

8.00

13.00

16.35

11.   ПАВЕЛ БАНЯ - ТУРИЯ

14.30

20.00

12.   ТУРИЯ – ПАВЕЛ БАНЯ

7.00

18.40

 

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

23.09.2014Г.


@@
Архив На вашето ... » * Заповед на Обл. управител по проблема с автобусните превоз
Posted by SB on 2014/9/16 10:57:11 (1150 reads )
 
На 16.09.2014г. „Автобусни превози Павел баня“ ООД самоволно, в нарушение на договорите за обществен превоз, прекрати транспортното обслужване на населението.
В Деловодството на община Павел баня е постъпило Решение №9/15.09.2014г. на Областния управител на област Стара Загора за предприемане на спешна мярка на основание чл.5 параграф 5 от Регламент (ЕО) 1370/2007г. на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007г., относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт , чл.16д, ал.6 от Наредба 2 от 15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и искане на Кмета на община Павел баня. Решението е публикувано в национален и местен ежедневници.
Кметът на община Павел баня предприема спешни мерки, относно изпълнението на Решението на Областния управител.
Възможно е в следващите дни да се получат затруднения в транспортното обслужване на жителите и гостите на община Павел баня.

@@
Архив На вашето ... » * ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕВОЗИ В ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
Posted by SB on 2014/9/4 11:37:33 (1716 reads )
Управителят  на „Автобусни превози Павел баня“ ООД Емин Иса Бесоолу е отправил уведомление до Кмета на община Павел баня и до Общински съвет за едностранно прекратяване от 15 септември 2014 година на двата договора за обществен превоз по линиите на общинската транспортна схема и областната транспортна схема – квота община Павел баня, които са подписани през 2012 година със срок 10 години.
Кметът на община Павел баня Станимир Радевски в отговор до превозвача е възразил и е отказал прекратяването на договорите за обществен превоз, с предупреждението, че развалянето на договора от 15.09.2014година / първи учебен ден / се определя като провокативно и направено единствено с цел да бъде уронен авторитета на местната изпълнителна власт, но не и да бъде защитен обществения интерес.
В случай, че на 15 септември бъдат преустновени превозите по автобусни линии, община Павел баня ще организира превозите на жителите и гостите на общината по друг законов ред.
Възможно е да се получат известни неудобства и затруднения, които няма да са по вина на общинска администрация.

@@
Архив На вашето ... » * Делегирани бюджети 2015 в образованието
Posted by SB on 2014/1/16 16:28:05 (3373 reads )

Заповед No РД 46 от 27.02.2015г.


@@
Архив На вашето ... » * Подаване на патентна декларация
Posted by SB on 2014/1/4 12:51:54 (1452 reads )
Информация за Патентния данък

@@
Архив На вашето ... » * На вниманието на стопанисващите места за настаняване
Posted by SB on 2014/1/3 16:17:09 (1088 reads )
 
Напомняме ви, че съгласно чл.61р, ал.5 от Закона за местните данъци и такси, лицата, предлагащи нощувки подават декларация по образец до 30 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година.
Декларацията можете да изтеглите от ТУК!
Община Павел баня
 

@@
Архив На вашето ... » * Декларация по чл.71, ал.1,т.1 от Закона за местните данъци
Posted by SB on 2013/12/3 16:13:08 (1132 reads )

@@
Архив На вашето ... » * График за сметоизвозването за 2014г.
Posted by SB on 2013/10/18 16:15:04 (2083 reads )

График за сметоизвозването в община Павел баня за 2014г.

Заповед РД - 797/31.10.2014г.


@@
Архив На вашето ... » * Очакваме Вашите предложения за Годишната награда
Posted by SB on 2013/8/8 16:16:58 (2047 reads )
През 2004 със заповед на кмета на община Павел баня Станимир Радевски за първи път бе учредена и връчена Годишната награда на кмета на общината за принос в развитието на дребния и средния бизнес в областта на туризма. До сега наградата получиха млади хора, бизнесмени, които развиха своя бизнес с бързи темпове през тези години и допринасят за утвърждаване авторитета на националния курорт Павел баня. Носители на годишната награда досега са: Николай Райчев, Запрянка Стоянова, Събин Събчев, Петър Григоров, Недка и Кольо Кавръкови, д-р Мирослав Минев, Магдалена Райчева, Милена Иванова и Атанас Тотев.
Тази година наградата е юбилейна и за това Общинското ръководство очаква предложения от гражданите и гостите на община и гр. Павел баня за определяне на Носителя на  Десетата годишна награда на кмета на общината, като тази година наградата ще бъде не само за развитие на туристическия бизнес, а за принос в развитието на дребния и средния бизнес независимо в какво направление.
            Моля попълнете долната форма на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. Вашето мнение ще бъде изпратено по електронна поща на служител в Община Павел Баня.
            Моля попълнете и полетата за обратна връзка.

 

Предложение за носител на Десетата годишна награда на кмета на общината

Вашето име
Относно   Десета годишна награда на кмета

Вашето обосновано предложение:

Електронна поща
Телефон за връзка
 

 


@@
Архив На вашето ... » * Одитен доклад на сметната палата за 2012г.
Posted by SB on 2013/7/23 8:03:25 (1350 reads )
Одитен доклад на сметната палата за 2012г.

@@
Архив На вашето ... » * На вниманието на собственици на земеделски имоти
Posted by SB on 2013/7/12 16:43:41 (1442 reads )
Заповед на Областна дирекция Земеделие гр. Стара Загора

@@
Архив На вашето ... » * Поздрав от Председателя на ОбС Павел баня по случай 24 ма
Posted by SB on 2013/5/23 16:33:17 (1322 reads )

@@
Архив На вашето ... » * Поздрав от Кмета на община Павел баня по случай 24 май
Posted by SB on 2013/5/23 16:32:06 (1373 reads )

@@@
Архив На вашето ... » * Кандидатките за Царица Роза Павел баня 2013
Posted by SB on 2013/5/8 12:22:07 (2248 reads )
И тази година традиционният за Павел баня празник на розата и минералната вода ще предложи много емоции и
 добро настроение на жителите и гостите на курортния град. Забавлението започва на 05 юни и ще трае цели пет дни.
Празникът е наситен с пъстри и колоритни събития, които ще внесат разнообразие и полъх на предстоящо свежо лято.
 С предварително изготвената програма може да се запознаете по всяко време на общинския сайт www.pavelbanya.bg.
 Всяка настъпила корекция ще бъде отразена и актуализирана. Отново специално за посетителите на pavelbanya.bg
 ексклузивно представяме претендентките за титлата „Царица Роза- Павел баня 2013”.

@@
Архив На вашето ... » * Ще се изплащат еднократните стипендии от 1 април
Posted by SB on 2013/3/26 13:45:28 (1268 reads )

 

 

 

 

 


@@
Архив На вашето ... » * Списък на одобрените студенти за стипендии
Posted by SB on 2013/3/12 14:51:21 (1424 reads )

 

 

 

 

 

 


@@
Архив На вашето ... » * Приемат се документи за стипендии на студенти първокурсниц
Posted by SB on 2013/2/27 9:42:50 (1385 reads )
Със заповед № 145/27.02.2013г. на Кмета на община Павел баня е обявен прием на Заявления за отпускане на еднократни стипендии за студенти първи курс.
Еднократни стипендии за студенти (полагаеми се еднократно за целия период на обучение на студентите) се отпускат на :
1.       Студенти-първокурсници във висши училища, акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация, с изключение на студенти първи курс на образователна степен Магистър;
2.       Студенти с постоянен адрес в някое от населените места на територията на общината;
3.       Студенти обучаващи се в определените специалности от които общината има нужда (Туризъм/Туристически мениджмънт или еквивалент; Право или еквивалент; Педагогика или еквивалент; Медицина или еквивалент; Кинезитерапия или еквивалент; Селско стопанство/Земеделие или еквивалент; Хранене/Диетолог или еквивалент; Социални дейности или еквивалент; Финанси и счетоводство или еквивалент; Строително инженерство или еквивалент; Архитектура или еквивалент; Информационни технологии или еквивалент; Екология или еквивалент; Археология или еквивалент; Инженерни специалности.)
Срокът за подаване на заявленията е 18.03.2013г.!

@@
Архив На вашето ... » * Делегирани бюджети 2013 в образованието
Posted by SB on 2013/1/18 13:42:02 (1625 reads )

Заповед № 32 от 18.01.2013г. на кмета на община Павел баня

Заповед № 83 от 01.02.2013г. на кмета на община Павел баня


@@
Архив На вашето ... » - Приемат се документи за годишни стипендии на студенти
Posted by SB on 2012/11/13 10:35:41 (3109 reads )
Вече шеста година единствено в община Павел баня се реализира общинска програма „Стипендии за студентите от община Павел баня”, като част от общинската политика за работа и подкрепа на младите хора в общината.
 
Със Заповед № 772 от 12.11.2012г. на Кмета на община Павел баня Станимир Радевски е обявен прием на документи за годишни стипендии за студенти редовно обучение (полагащи се за съответната учебна година на студенти приключили успешно най-малко първата година от своето обучение, в т.ч и за студенти първи курс на образователна степен Магистър).
Темата, по която трабва да се представи разработка е: "ИМА ЛИ ВЪПРОСИ В ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ, ЗА КОИТО Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ПРОВЕДЕ МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ. ОБОСНОВКА".
Срок за представяне на документите: 07 декември 2012г. в деловодството на община Павел баня
.
.
Стипендии се отпускат на студенти, които отговарят едновременно на следните общи условия:
1.       Имат постоянен адрес в някое от населените места на територията на общината;
2.       Приети за обучение във висше учебно заведение акредитирано от Националната агенция за оценяване и акредитация;
3.       Заявили желание за отпускане на стипендия в определеният срок.
 
Годишни стипендии за студенти-полагаеми се за съответната учебна година се отпускат на:
1.       Студенти, приключили успешно поне първата година от своето обучение, в т.ч студенти първи курс на образователна степен Магистър във висши училища, акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитеция;
2.       Постигнали успех от предходната година, не по-нисък от много добър 5.00;
3.       Успешно представили разработка на тема, определяна ежегодно от Кмета на Община Павел баня със заповед.
 
Кандидатите за стипендия подават до кмета на общината ЗАЯВЛЕНИЕ по утвърден образец - Приложение 1 към Правилника, придружена със следните документи:
1.       Копие от студентската книжка;
2.       Уверение от отдел “Учебен” на висшето училище, от което е видно, че студентът се е записал в поредния семестър и специалност, по която продължава образованието си или заверено копие от студентска книжка;
3.       Разработка по определяната ежегодно тема.
 
Годишни Стипендии се изплащат за времето, когато студентът е зает с учебна работа – 9 месеца от учебната година;
Изплащането на годишната стипендията се преустановява, когато студентът:
1.       Повтаря семестъра;
2.       Прекъсне образованието си;
3.       Промени постоянния си адрес.
 
Студент, който самоволно прекъсне образованието си  или е изключен от висшето училище за проявена груба небрежност към учебната работа, е длъжен да върне на общината сумата, която е изразходвана за него като стипендиант, заедно със законно установените лихви. Когато студентът откаже доброволно да върне сумата заедно с лихвите, сумата се събира принудително по реда на ГПК.
 

« Предишна[1] 2 Следваща »
Пътят на отпадъка

Интервю със Зам.-кмета

Меню

  Страници на училища и детски градини в общината

  Профил на купувача на СУ "Христо Ботев">

  Профил на купувача на ОУ "Ген. Скобелев" с. Скобелево>

  Профил на купувача на ОУ "В.Левски" с. Г.Сахране>

  Бюджети на училищата>

  Обявления детски градини>

   Евроинтеграция


   Партньори