Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

 
@@
Архив предстоящи.. » Кръгла маса по въпросите на средното образование
Posted by SB on 2012/10/26 14:36:55 (907 reads )
П О К А Н А
 
КМЕТА
 
НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
 
ВИ КАНИ
 
На 29.10.2012 год. /понеделник/ от 15 часа в зала Младост
на кръгла маса на тема:
“Средното и професионалното образование в община Павел баня –
състояние и перспективи”
 
 
 
С уважение:
 
СТАНИМИР РАДЕВСКИ
           КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

@@
Архив предстоящи.. » Набират се доброволци при бедствия и пожари
Posted by SB on 2012/10/18 8:31:33 (1116 reads )

@@
Архив предстоящи.. » Информационна среща по Оперативнитв програми на 03.10.2012г.
Posted by SB on 2012/9/26 11:50:58 (1006 reads )
Информационна среща на тема„Актуалнисхеми по ОПРЧР и мерки по Програмата за развитие на селските райони и предстоящи за отваряне до края на 2012 г.“

@@
Архив предстоящи.. » Kръгла маса :Павел баня - вчерашната надежда за утре
Posted by SB on 2012/9/17 14:32:10 (1041 reads )
Имаме удоволствието да Ви поканим на кръгла маса – дискусия:
„Историята помни, съвременниците разказват,
Павел баня – вчерашната надежда за утре”
Мероприятието ще се проведе на 24-ти септември от 17:00 в зала „Младост” на читалище „Напред – 1903” - Павел баня.
Ще се радваме да станете част от събитието ни

@@
Архив предстоящи.. » Празник на град и община Павел баня
Posted by SB on 2012/9/6 9:21:39 (1187 reads )

@@
Архив предстоящи.. » Литературна награда "Стефан Фурнаджиев"
Posted by SB on 2012/7/25 15:07:23 (1195 reads )
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
 
 
На основание Заповед No510/23.07.2012г.
О Б Я В Я В А
процедура по набиране на предложения за присъждане на
Литературна награда „Стефан Фурнаджиев”
и участие в съпътстващ литературен конкурс
 
                Литературната награда е за поезия и проза. Тя се присъжда в община Павел баня за принос в българската художествена словесност. Присъжда се ежегодно по време на честване на годишнина от рождението на поета Стефан Фурнаджиев – 02.10.
                Наградата се присъжда на публикувана книга през предходната година или за цялостно творчество. За литературната награда "Стефан Фурнаджиев" могат да кандидатстват автори от цялата страна.
                Предложение за наградата могат да правят културни институции, творчески сдружения и организации, специализирани издания за художествена литература, както и поканени от общината за целта физически и юридически лица – в срок един месец след отправяне на поканата от страна на учредителите.
                Носителят на наградата получава Грамота и парична сума в размер на 1000 /хиляда/ лв., осигурена от община Павел баня.
                Предложенията за наградата се подават в деловодството на община Павел баня до 31.08.2012г. по утвърден Формуляр и приложения за кандидатстване на адрес: Павел баня 6155, ул. “Освобождение” № 15, Община Павел баня – отдел “Култура”,
за Литературната награда “Стефан Фурнаджиев”.
 
                Литературната награда се съпътства от Конкурс на името на Стефан Фурнаджиев, който се обявява между авторите на община Павел баня в следните раздели:
v      За лирика
v      За проза: есе, разказ
Конкурсът е с награден фонд 200 лв. и е анонимен. Всеки автор кандидатства само с една творба. Творбите в пет екземпляра се представят в деловодството на община Павел баня до 31.08.2011г. в голям плик на адрес Павел баня 6155, ул. “Освобождение” № 15, Община Павел баня – отдел “Култура”, за Общинския литературен конкурс “Стефан Фурнаджиев" а вътре в малък плик се поставят имената на автора и адрес за връзка.
                За допълнителна информация:
Свилен Белчев
Гл.експ. Култура и връзки с обществеността
Община Павел баня
Моб.тел.: 0893343612
Тел.: 04361/2144

@@
Архив предстоящи.. » Празник на черешата с. Габарево
Posted by SB on 2012/6/12 9:42:21 (1494 reads )
Програма за „Празник на черешата”- 2012г.
 
 
14.06.2012г./четвъртък/
 
18.00ч.- „Торбата с лъжите и момите”представена от театрална работилница „Движение” при ОУ „Н.Й.Вапцаров” с ръководител  Албена Венкова и със специалното участие на Лиляна Петроваи Даниела Колева и тяхната изложба „С дъх на цветя".
                                                                                      
                                                                                     /Джананова къща/
 
15.06.2012г./петък/
 
18.00ч.- Откриване на изложба на Гергана Турлакова- „Шарена черга”
                                                                                       /Ритуална зала/
 
16.06.2012г./събота/
 
09.30ч.- „Черешобер”- ритуално представяне на обичая в черешовите  масиви
 
14.00ч.- Работна среща на Кмета на с.Габарево с Черешопроизво/Кметство с.Габарево/
 
15.00ч.- „Пъстър хоровод” с оркестър „Калофер”
 
17.00ч.- Творческа среща на поети и писатели от Община Павел баня и района             
                                                                                       /Джананова къща/
18.00ч.- Свири оркестър „Калофер”
 
20.00ч.- Официално откриване на празника от Кмета на Община Павел баня Г-н.Станимир Радевски и Кукерски колектив към
 НЧ „Обнова – 1869”с.Габарево
 
20.30ч.- Празнична програма от СФТА „Хоровод”при НЧ „Обнова-1869” и  ПК „Блага дума” с. Габарево
22.30ч.- Празнична заря
 
22.45ч.- Хора и веселие с оркестър „Калофер”
 
 
17.06.2012г./неделя/
 
10.00ч.- Детско утро /ОУ „Н.Й.Вапцаров/
 
11.30ч. – Празнични полети над селото с делтапланери
 
12.00ч.- Закриване на празника.

@@
Архив предстоящи.. » XVII Национален детски празник "Загорче"
Posted by SB on 2012/5/7 15:27:47 (1446 reads )
На 27.05.12г.неделяот 10:00ч. в парк “Загорче” - с.Долно Сахране, Община Павел баня ще се проведе XVII Национален детски празник на народното творчество “Загорче”.Това уникално събитие датира от 1984 година и по своята същност е движение за събиране, изучаване, съхраняване и популяризиране на фолклорното богатство на нашата страна. Празникът се явява като заключителен етап от двугодишната дейност на децата и учениците.
.
Заявки се приемат до 18.05.12г. на адрес:
 
6155 гр.Павел баня                                                Тел: 04361/ 21 44, 0893343612
ул. Освобождение 15                                             Факс: 04361/ 20 94
Област Ст. Загора                                                  e-mail: service@pavelbanya.bg
Свилен Белчев – Гл. експ. “Култура и връзки с обществеността”

@@
Архив предстоящи.. » Информ. среща организирана от Обл. информационен център
Posted by SB on 2012/5/4 14:29:01 (1038 reads )
 
 
АНОНС ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА
 
 
 
 
Относно: Информационна среща организирана от Областен информационен център - Стара Загора
 
 
                На 08.05.2012 г. от 13.30 часа в зала младост на читалище ''Напред'' гр. Павел Баня, Областен информационен център Стара Загора организира информационна среща на тема „Успешни проекти по оперативните програми, реализирани в област Стара Загора”. На срещата ще бъдат представени успешно реализирани проекти по оперативни програми „Развитие на човешките ресурси”, „Конкурентноспособност на българската икономика”, „Административен капацитет“ както и предстоящите за отваряне схеми по оперативните програмаи и актуалните в момента.
Областният информационен център е създаден в рамките на проект „Изграждане и функциониране на Областен информационен център – Стара Загора”, финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
                Желаещите да заявят участие на телефон 0889 199 388 или e-mail: oic.stz@gmail.comдо 07.05.2012 г.
 
 
 
 
За допълнителна информация: 
 
Име на служител: Петя Ацинова
Длъжност: управител
Тел:. 0889 199180
 
Дата: 25.04.2012 г.
Гр. Стара Загора

@@
Архив предстоящи.. » Обсъждане на план за движението в Павел баня
Posted by SB on 2012/4/18 9:54:16 (1101 reads )
На 24.04.2012г. - вторник от 17:00 ч. в зала "Младост" на читалище "Напред" гр. Павел баня ще се проведе Обсъждане на техническо задание за изготвяне на генерален план за движение в гр. Павел баня.

@@
Архив предстоящи.. » Великденска изложба
Posted by SB on 2012/4/6 15:22:55 (1217 reads )
В навечерието на големия християнски празник Великден, Община Павел баня и Туристически Информационен център организират Великденска изложба, за жителите и гостите на града. Посетителите могат да се насладят на сръчните павелбански майстори на писани яйца и великденски специалитети, а за радост и забавление на гостите ще се организира и бой с Великденски яйца.
Събитието ще бъде съпътствано с много смях и изненади.
 
Изложбата ще се открие на 20.04.12г. от 14:00 часа
във фоайето на Читалище „Напред” гр.Павел баня
 
Експонатите да се представят в Туристическия център
от 17.04.12г. до 19.04.12г. от 10:00 до 17:00 часа

@@
Архив предстоящи.. » Проект "Граждани за чист курортен град" - фаза 2
Posted by SB on 2012/4/4 11:54:39 (1683 reads )

Със Заповед на кмета на община Павел баня започна набирането на проектни предложения от граждани на гр. Павел баня за конкурс "Граждани за чист курортен град" - фаза 2, съгласно приетата Програма "За чиста Павел баня 2012". Срокът за представяне на проектните предложения в деловодството на община Павел баня е 27.04.2012г. 

Изтеглете Формуляр и критерии за участие от ТУК


@@
Архив предстоящи.. » Колоездена за купата на община Павел баня
Posted by SB on 2012/4/3 12:43:42 (1103 reads )
Община Павел баня, Колоездачен клуб „Лястовица” гр. Казанлък и Български колоездачен съюз организират провеждането на състезания по колоездене за „Купата на община Павел баня”, с участието на отбори от цялата страна и Република Сърбия – момчета, юноши младша и юноши старша възраст. Старт-финал пред читалище „Напред 1903” гр. Павел баня от 15:00 часа на 07.04.2012г. – събота.

@@
Архив предстоящи.. » Девета среща на пенсионерските клубове
Posted by SB on 2012/4/3 12:23:13 (1162 reads )
На 6 април от 10:00 часа в салона на читалище “Напред” гр. Павел баня можете да присъствате на Деветата традиционна среща на Културните клубове на пенсионера от общината – “Втора младост”. Всеки от клубовете ще се представи с изпълнения на стари градски песни и обичаи характерни за населените места от региона. В общината има 12 регистрирани клуба и всеки от тях по предложение на кмета г-н Станимир Радевски получава субсидия от общинския бюджет в размер на една минимална заплата месечно, с която да осъществяват своята дейност.

@@
Архив предстоящи.. » Чудомирови празници 2012 гр.Павел баня и с.Турия
Posted by SB on 2012/3/13 14:02:54 (1723 reads )

@@
Архив предстоящи.. » Информационна среща - Обл. инфо-център - Стара Загора
Posted by SB on 2012/3/5 14:55:11 (1188 reads )
Информационна среща организирана от Областен информационен център - Стара Загора
 
 
                На 13.03.2012 г. от 10.00 часа в зала „Младост“ на читалище „Напред“, гр. Павел Баня Областният информационен център Стара Загора организира информационна среща на тема „Индикативна програма и отворени схеми по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”’. На срещата ще бъдат представени предстоящите за отваряне схеми по програмата и актуалните в момента.
Областният информационен център е създаден в рамките на проект „Изграждане и функциониране на Областен информационен център – Стара Загора” по проектът финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
                Желаещите да заявят участие на телефон 0889 199 388 или e-mail: oic.stz@gmail.com
до 12.03.2012 г.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
За допълнителна информация: 
 
Име на служител: Петя Ацинова
Длъжност: управител
Тел:. 0889 199180
 
Дата: 01.03.2012 г.
Гр. Стара Загора

@@
Архив предстоящи.. » - Тържества по случай 3 март
Posted by SB on 2012/3/1 11:05:30 (1169 reads )
Тържества по случай 134 годишнина
от Освобождението на България
02.03.2012г. – петък
 
12:30ч. - пл.”Освобождение”
          Масов лекоатлетически крос за ученици
 
18:00ч. - Читалище ”Напред” 
            Тържествен концерт с участието на 
 хор за школувано пеене „Тодор Мазаров”,
вокално трио „Евридика” при Нов български университет
 и  Ансамбъл „Детелини”
            
 
 
 
 
03.03.2012г. – събота
 
 НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 
 
10:00ч. - пл.”Освобождение” 
            Вдигане на националния флаг и поднасяне на цветя пред    
             паметници
След церемонията ще бъде осигурен автобус за желаещите
да посетят тържествата на вр. Шипка

@@
Архив предстоящи.. » Кампания за набиране на курсанти за висшите военни училища
Posted by SB on 2012/2/17 15:16:47 (1447 reads )

Във връзка с реализиране на национална кампания за набиране на курсанти за висшите военни училища, на 22 март2012г. в гр. Казанлък офицери и курсанти от НВУ "Васил Левски" гр. Велико Търново и ВВМУ "Никола Вапцаров" гр. Варна ще направят презентации за випускниците от средните училища - момичета и момчета от общини Казанлък и Павел баня, относно реда и условията за кандидатстване и следване в тези престижни учебни заведения  по график в отделни училища както следва:

 1. 10:00 ч. - ПГ "Транспорт"
 2. 12:30 ч. - СОУ "Антим I"
 3. 13:10 ч. - ПГ "Иван Хаджиенов"
 4. 15:30 ч. - Хуманитарна гимназия "Кирил и Методий"

За допълнителни уточнения и справки - на място в община Павел баня или на тел. 04361/ 2138 - всеки ден от 10:00ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч.

Димитър Петров - Експерт от Областен военен отдел - Стара Загора за община Павел баня


@@
Архив предстоящи.. » Обсъждане на Концепцията за туристическите продукти на регио
Posted by SB on 2012/2/17 14:47:21 (1256 reads )
Община Павел баня отправя покана към всички заинтересовани страни за публично обсъждане на Концепцията за туристическите продукти на региона – по проект по Оперативна програма „Регионално развитие”, мярка „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, което ще се проведе на 22 февруари 2012г от 13.00ч в зала „Младост” на НЧ „Напред”, гр. Павел баня.
По проекта водещ кандидат е община Казанлък, в партньорство с общините Павел баня, Мъглиж, Карлово и Сопот.

@@
Архив предстоящи.. » Ежегоден кукерски фестивал "Старци в Турия"2012
Posted by SB on 2012/2/10 13:04:19 (2081 reads )
На 24 и 25 март 2012г. в с. Турия ще се проведе ежегодният фестивал на маскарадните игри „Старци в Турия” – 2012. Игрите се провеждат всяка година в края на м. март на площада в с. Турия в рамките на традиционните „Чудомирови празници” и са своеобразен завършек на сезона на маскарадните игри в цялата страна.
                Програмата включва:
24.03.2012г. на площада в с. Турия
Ø       18:00ч. “Нашенци” – спектакъл, представен от самодейците от читалище “Чудомир” с. Турия и представяне на вечерната обредност, характерна за кукерските игри в региона. / прескачане на огньове, въртене на „олалии” и др./
25.03.2012г. на площада в с. Турия
Ø       10:00ч. Тържествено откриване на Маскарадните игри
Ø       10:15ч. Състезателно дефиле на площада
.
.
.

@@
Архив предстоящи.. » - Коледни и новогодишни празници
Posted by SB on 2011/12/7 9:38:16 (1477 reads )
Коледни и новогодишни
празници в Павел баня
                                                              Декември – 2011г.
 
 
Петък
16.12.11г. от 11.00 ч.            “Да украсим с песни коледната елха” – на площада
с участието на децата на Павел баня
 
                   от 17.30 ч.          Запалване светлините на коледната елха и коледната украса                      
 
Сряда
21.12.1. от 17.30 ч.           “Коледна трапеза” - Откриване кулинарна изложба коледни ястия приготвени от граждани на Павел баня – Зала „Младост” на читалище „Напред”
 
Четвъртък
22.12.1. от 17.30 ч.           „Тиха нощ, свята нощ” - Концертна програма от състави към читалище „Напред” - Зала „Младост” на читалище „Напред”
 
Неделя
25.12.1. от 10.00 ч.          “Да се поздравим за Коледа” – среща на коледарските групи на площада.
 
 
Четвъртък
29.12.11г. от 17.30 ч.          Коледно-новогодишен концерт на ансамбъл „Детелини” и поздравление от кмета на общината – Зрителна зала на читалище „Напред”
 
Събота                                         
31.12.11г. от 24.00 ч.           Посрещане на новата 2012г. и празнично новогодишно хоро на площада.

@@
Архив предстоящи.. » - Обръщение по повод Деня на народните будители
Posted by SB on 2011/11/1 8:03:00 (1169 reads )
Уважаеми учители,
Уважаеми културни дейци,
Уважаеми съграждани!


Днес е Първи ноември - ден на Народните будители. Днес почитаме онези българи – родолюбци, събудили патриотизма на нашия народ и му вдъхнали увереност в собствените сили и възможности.

Черноризец Храбър, Паисий Хилендарски, Неофит Бозвели, Неофит Рилски, д-р Петър Берон, Васил Априлов, Йоаким Груев, Христо Данов, Петко и Пенчо Славейкови и много, много други. Дълъг е списъкът на народните будители - възрожденци и родолюбци, вградили своя дух в темелите на съвременна България.

Сега е момента да споменем за приноса в утвърждаване на българския дух, който дават и десетките съвременни будители в община Павел баня - творци, талантливи педагози, самодейци и художници, обществени дейци, които макар и неизвестни за широката общественост, допринасят с делото си за духовното израстване на българина. Човек въпреки трудностите, които среща в ежедневието си трябва да е малко ентусиаст и мечтател, за да си представи поне за миг как би изглеждало българското общество, ако имаше повече осъзнати хора сред нас.

Нека в ден като този да отправим нашите най-искрени пожелания за здраве и благополучие към всички българи, които с всеотдайната си работа в полза на обществото се превърнаха в неговите истински будители.

Да не ги забравяме, ние и следващите поколения!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

ЙОРДАНА ЕНЕВА
Вр.И.Д. Кмет на община Павел баня

@@
Архив предстоящи.. » - Благотворителна изложба - базар
Posted by SB on 2011/10/18 8:44:08 (1785 reads )


@@
Архив предстоящи.. » Лято в Павел баня през август
Posted by SB on 2011/8/2 15:10:09 (1384 reads )
                “Лято в Павел баня” вече няма нужда от представяне.Всеки четвъртък от 19:30 часа на лятната сцена за гражданите и гостите на курортния ни град се представят различни изпълнители и формации. Това стана възможно благодарение на по- добрата събираемост на курортната такса през последните години.Тези средства се използват изключително за мероприятия свързани с развитието на туризма в община Павел баня. През тази седмица гост ще бъде певецът – композитор, майстор на баладата Орхан Мурад, през следващата отново ще можете да се хванете на хорото с оркестър Минерален извор”, а на 18 август ще видим майстора на македонските песни Райко Кирилов. В края на месеца за любителите на рок музиката ще гостуват група „Епизод”, Те ще се представят на сцената на традиционния мото-събор, който ще се проведе от 26 го 28 август в местността „Разсадника” край р. Тунджа.

@@
Архив предстоящи.. » Първи фолклорен празник "Хоро в Розовата долина"
Posted by SB on 2011/7/29 14:43:04 (2493 reads )

Условия и заявка за участие

IBAN- BG16STSA93000019691578, банка ДСК клон Казанлък


@@
Архив предстоящи.. » Литературен конкурс "Стефан Фурнаджиев"
Posted by SB on 2011/7/28 13:38:02 (7155 reads )
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
 
 
О Б Я В Я В А
 
Литературна награда „Стефан Фурнаджиев”
и съпътстващ литературен конкурс
 
                Литературната награда е за поезия и проза. Тя се присъжда в община Павел баня за принос в българската художествена словесност. Присъжда се ежегодно по време на честване на годишнина от рождението на поета Стефан Фурнаджиев – 02.10.
                Наградата се присъжда на публикувана книга през предходната година или за цялостно творчество.
                Предложение за наградата могат да правят културни институции, творчески сдружения и организации, специализирани издания за художествена литература, както и поканени от общината за целта физически и юридически лица – в срок един месец след отправяне на поканата от страна на учредителите.
                Носителят на наградата получава Грамота и парична сума в размер на 1000 /хиляда/ лв., осигурена от община Павел баня.
                Предложенията за наградата се подават в деловодството на община Павел баня до 31.08.2011г. по утвърден Формуляр и приложения за кандидатстване на адрес: Павел баня 6155, ул. “Освобождение” № 15, Община Павел баня – отдел “Култура”,
за Литературната награда “Стефан Фурнаджиев”.
 
                Литературната награда се съпътства от Конкурс на името на Стефан Фурнаджиев, който се обявява между авторите на община Павел баня в следните раздели:
v      За лирика
v      За проза: есе, разказ
Конкурсът е с награден фонд 200 лв. и е анонимен. Творбите в три екземпляра се представят в деловодството на община Павел баня до 31.08.2011г. в голям плик на адрес Павел баня 6155, ул. “Освобождение” № 15, Община Павел баня – отдел “Култура”, за Общинския литературен конкурс “Стефан Фурнаджиев" а вътре в малък плик се поставят имената на автора и адрес за връзка.
                За допълнителна информация:
Свилен Белчев
Мл.експ. Култура и връзки с обществеността
Община Павел баня
Моб.тел.: 0893343612
Тел.: 04361/2144

@@
Архив предстоящи.. » - 174 години от рождението на Левски
Posted by SB on 2011/7/15 9:46:04 (1114 reads )
                На 18 юли се навършват 174 години от рождението на Васил Левски– най-светлият образ в българската история.
                Васил Иванов Кунчев е роден на 18 юли 1837 година в Карлово в семейството на занаятчията Иван Кунчев и Гина Караиванова. Учи в Карловското взаимно училище, а след това в Старозагорското класно. Под влияние на вуйчо си хаджи Василий през 1858 година Васил Кунчев става манастирски послушник под името Игнатий, а две години по-късно и дякон.
      През пролетта на 1862 година от Карлово през Ниш двадесет и пет годишният дякон Игнатий отива в Белград и постъпва в Първа българска легия, организирана от Георги Стойков Раковски . Тук Васил Кунчев получава първото си бойно кръщение в битката с турския гарнизон на 3 юни същата година.
                През 1872г. на път за Румъния, където щял да се срещне с Каравелов, за да обсъдят ситуацията, Левски се отбива в Ловеч за комитетската архива. Вследствие на предателство сутринта на 27 декември 1872 година е заловен в ханчето на село Къкрина. Изправен е на съд в София. На 19 февруари 1873 година Васил Левски е обесен
                На 16 юли – събота от 18:00 ч. в ”Джанановата къща” в с. Габарево по традиция ще се проведе тържество, на което ще бъде чествана тази бележита дата, в знак на признателност към делото на великия българин.. Джанановата къща е мястото, където е отсядaл Апостолът при пребиваването си по тези места.

@@
Архив предстоящи.. » - Започва "Лято в Павел баня"
Posted by SB on 2011/6/30 11:03:48 (1270 reads )
На 30.06.2011г - четвъртък с Годишния концерт на Школата по изкуства гр. Павел баня ще започнат концертните изяви от програмата „Лято в Павел баня”. Пред жители и гости на курортния град ще се представи духовият оркестър, акордеонният оркестър и вокална група от с. Скобелево, след което концертната програма ще продължи общинският ансамбъл Детелини, който през тази година получи званието „Представител ансамбъл” и преди 2 дни се завърна от успешно турне в Македония. С този концерт ще бъде отбелязан и именния ден на града, който е на 29.06.               Всеки четвъртък от 19:30ч. на лятната сцена в центъра на града гражданите и гостите на курортния град ще имат възможност да наблюдават изпълнения на местни и гостуващи състави и изпълнители. През следващата седмица очаквайте танцов ансамбъл „Хоровод” при читалище „Обнова” с. Габарево.

@@
Архив предстоящи.. » - Изплащат се стипендии на студенти
Posted by SB on 2011/6/24 11:29:31 (1171 reads )
Започна изплащането на стипендии за студенти от община Павел баня за м. април - юни 2011г. Виж ТУК

@@
Архив предстоящи.. » Празник на черешата Габарево 2011
Posted by SB on 2011/6/16 12:33:38 (1358 reads )
 
ПРОГРАМА ЗА “ПРАЗНИК НА ЧЕРЕШАТА”
ГАБАРЕВО-2011г.
 
 
17.06.2011г./петък/
 
18.00ч.- Откриване изложба на Албена Венкова       /Джананова къща/
 
18.06.2011г./събота/
 
9.30ч.- „Черешобер”- ритуално представяне на обичая в черешовите масиви на   
             с.Габарево
13.00ч.- Работна среща на Кмета на с.Габарево с черешопроизводители
               /Кметство с.Габарево
14.00ч.- Премиера на книгата „Седем пиеси към един реквием книга за Васил
               Генов”от Веселин Стоянов  и излъчване на филм за Васил Генов
               /Ритуална зала Кметство с.Габарево/
15.30ч.- Пъстър хоровод с оркестър „Калофер” гр.Калофер
16.00ч.-Творческа среща на поети и писатели от Община Павел баня.
 Премиера на книгата „Небето на костенурките”от Димитър Няголов
              /Книгата ще бъде представена от литературния критик Иван Гранитски-             
              директор на издателство „Захарий Стоянов”         /Джананова къща/
17.30ч.- „На Габарско сладко” в Джанановата къща.
18.00ч.- Свири оркестър „Калофер”.
20.00ч.-Официално откриване на празника от Кмета на Община Павел баня
              г-н Станимир Радевски и Кукерски колектив към
              НЧ „Обнова-1869 г.”с.Габарево.
20.30ч.-Празнична програма от СФТА „ Хоровод ”при НЧ “Обнова1869г.” 
              с.Габарево, ПК „Блага дума” и ФТА „Детелини”гр.Павел баня.
22.30ч.- Празнична заря.
22.45ч.- Хора и веселие с оркестър „Калофер”
 
19.06.2011г./неделя/
 
10.00ч.-Детско утро.    /Двора на ЦДГ „Славейче” с.Габарево/
11.30ч.- Празнични полети над селото с делта планери.
12.00ч.- Закриване на празника.

Пътят на отпадъка

Интервю със Зам.-кмета

Меню

  Страници на училища и детски градини в общината

  Профил на купувача на СУ "Христо Ботев">

  Профил на купувача на ОУ "Ген. Скобелев" с. Скобелево>

  Профил на купувача на ОУ "В.Левски" с. Г.Сахране>

  Бюджети на училищата>

  Обявления детски градини>

   Евроинтеграция


   Партньори