Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

 
@@
Заповеди на кмета » Заповед No РД 399-27.06.2014 за удължаване срока на категори
Posted by SB on 2014/7/1 13:38:36 (1094 reads )

@@
Заповеди на кмета » Заповед No РД 398-27.06.2014 за удължаване срока на категори
Posted by SB on 2014/7/1 13:36:25 (1055 reads )

@@
Заповеди на кмета » Заповед No РД 393-26.06.2014 за определяне на категория
Posted by SB on 2014/7/1 13:35:11 (1087 reads )

@@
Заповеди на кмета » Заповед No РД 383-24.06.2014 за удължаване срока на категори
Posted by SB on 2014/7/1 13:31:21 (983 reads )

@@
Заповеди на кмета » Заповед No РД 382-24.06.2014 за удължаване срока на категори
Posted by SB on 2014/7/1 13:29:56 (1063 reads )


@@
Заповеди на кмета » Заповед No РД 381-24.06.2014 за прекратяване на категория
Posted by SB on 2014/6/25 10:22:15 (1237 reads )

@@
Заповеди на кмета » Заповед No РД 380-24.06.2014 за прекратяване на категория
Posted by SB on 2014/6/25 10:21:33 (1062 reads )

@@
Заповеди на кмета » Заповед No РД 379-24.06.2014 за прекратяване на категория
Posted by SB on 2014/6/25 10:20:41 (1143 reads )

@@
Заповеди на кмета » Заповед No РД 356-16.06.2014г.
Posted by SB on 2014/6/17 14:09:37 (1069 reads )
Заповед No РД 356-16.06.2014г.

@@
Заповеди на кмета » Заповед No РД 349-11.06.2014 за определяне на категория
Posted by SB on 2014/6/13 15:21:51 (1098 reads )

@@
Заповеди на кмета » Заповед No РД 348-11.06.2014 за определяне на категория
Posted by SB on 2014/6/13 15:21:02 (1039 reads )

@@
Заповеди на кмета » Заповед No РД 347-11.06.2014 за определяне на категория
Posted by SB on 2014/6/13 15:20:16 (1055 reads )

@@
Заповеди на кмета » Заповед No РД279-19.05.2014 за определяне на категория
Posted by SB on 2014/5/27 15:18:54 (1236 reads )

@@
Заповеди на кмета » Заповед No РД278-19.05.2014 за определяне на категория
Posted by SB on 2014/5/27 15:18:03 (1093 reads )

@@
Заповеди на кмета » Заповед No РД277-19.05.2014 за определяне на категория
Posted by SB on 2014/5/27 15:16:39 (1271 reads )

@@
Заповеди на кмета » Заповед No РД181-03.04.2014 за прекратяване на категория
Posted by SB on 2014/4/4 8:45:39 (1187 reads )

@@
Заповеди на кмета » Заповед No РД91-10.02.2014 за прекратяване на категория
Posted by SB on 2014/2/11 7:02:38 (1229 reads )

@@
Заповеди на кмета » Заповед No РД90-10.02.2014 за прекратяване на категория
Posted by SB on 2014/2/11 7:01:46 (1127 reads )

@@
Заповеди на кмета » Заповед No РД89-10.02.2014 за прекратяване на категория
Posted by SB on 2014/2/11 7:00:59 (1237 reads )

@@
Заповеди на кмета » Заповед No РД88-10.02.2014 за прекратяване на категория
Posted by SB on 2014/2/11 7:00:06 (1561 reads )


@@
Заповеди на кмета » Заповед No РД -11 от 06.01.2014г.
Posted by SB on 2014/1/9 12:15:01 (1315 reads )
Заповед No РД -11 от 06.01.2014г.

@@
Заповеди на кмета » Заповед No 885 от 31.10.2013г.
Posted by SB on 2013/10/31 14:36:58 (1332 reads )

@@
Заповеди на кмета » Заповед No 877 от 29.10.2013г.
Posted by SB on 2013/10/29 12:45:48 (1424 reads )

@@
Заповеди на кмета » Заповед No 876 от 29.10.2013г.
Posted by SB on 2013/10/29 12:45:02 (1315 reads )

@@
Заповеди на кмета » Заповед № 772 от 19.09.2013г.
Posted by SB on 2013/9/20 15:46:42 (1283 reads )
Заповед № 772 от 19.09.2013г.

@@
Заповеди на кмета » Заповед № 180 от 13.03.2013г.
Posted by SB on 2013/3/14 14:11:05 (1697 reads )

 

 

 

 

 

 


@@
Заповеди на кмета » Заповед No 846 от 11.12.2012г.
Posted by SB on 2013/1/18 14:35:08 (2010 reads )

@@
Заповеди на кмета » Заповед No 446 от 02.07.2012г.
Posted by SB on 2012/7/2 11:03:29 (1736 reads )

 

 

 

 

 

 


@@
Заповеди на кмета » Заповед No 195 от 30.03.2012г.
Posted by SB on 2012/4/5 11:01:31 (2072 reads )

 

 

 

 

 

 


@@
Заповеди на кмета » Заповед No 79 от 08.02.2012г.
Posted by SB on 2012/2/10 10:58:39 (1590 reads )

Пътят на отпадъка

Интервю със Зам.-кмета

Меню

  Страници на училища и детски градини в общината

  Профил на купувача на СУ "Христо Ботев">

  Профил на купувача на ОУ "Ген. Скобелев" с. Скобелево>

  Профил на купувача на ОУ "В.Левски" с. Г.Сахране>

  Бюджети на училищата>

  Обявления детски градини>

   Евроинтеграция


   Партньори