Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

 
@@
Заповеди на кмета » Заповед РД 46/25.02.2016г.
Posted by SB on 2016/2/26 15:02:50 (1047 reads )
Заповед РД 46/25.02.2016г.

@@
Заповеди на кмета » Заповеди РД 07 и 08/08.01.2016г.
Posted by SB on 2016/1/8 15:01:10 (1441 reads )
Заповеди РД 07 и 08/08.01.2016г.

@@
Заповеди на кмета » Заповед РД 341/16.11.2015г.
Posted by SB on 2015/11/18 15:34:07 (1137 reads )
Заповед РД 341/16.11.2015г.

@@
Заповеди на кмета » Заповед РД 340/16.11.2015г.
Posted by SB on 2015/11/18 15:33:12 (1091 reads )
Заповед РД 340/16.11.2015г.

@@
Заповеди на кмета » Заповед РД 339/16.11.2015г.
Posted by SB on 2015/11/18 15:32:30 (1073 reads )
Заповед РД 339/16.11.2015г.

@@
Заповеди на кмета » Заповед РД 338/16.11.2015г.
Posted by SB on 2015/11/18 15:31:40 (1022 reads )
Заповед РД 338/16.11.2015г.

@@
Заповеди на кмета » Заповед РД 312/29.10.2015г.
Posted by SB on 2015/10/30 7:25:45 (1126 reads )
Заповед РД 312/29.10.2015г.

@@
Заповеди на кмета » Заповед РД 224/19.08.2015г.
Posted by SB on 2015/8/20 13:31:31 (1235 reads )

@@
Заповеди на кмета » Заповед на Областна дирекция Земеделие
Posted by SB on 2015/8/20 10:35:55 (1112 reads )
Заповед на Областна дирекция Земеделие

@@
Заповеди на кмета » Заповед РД 171/13.07.2015г.
Posted by SB on 2015/7/13 16:55:01 (1164 reads )
Заповед РД 171/13.07.2015г.

@@
Заповеди на кмета » Заповед РД 102/20.04.2015г.
Posted by SB on 2015/4/20 15:45:39 (1191 reads )
Заповед РД 102/20.04.2015г.

@@
Заповеди на кмета » Заповед РД 71/23.03.2015г.
Posted by SB on 2015/3/24 7:55:51 (1118 reads )
Заповед РД 71/23.03.2015г.

@@
Заповеди на кмета » Заповед РД 9/14.01.2015г.
Posted by SB on 2015/1/15 9:56:52 (1804 reads )
Заповед РД 9/14.01.2015г.

@@
Заповеди на кмета » Заповед РД 797/31.10.2014г.
Posted by SB on 2014/11/5 13:44:25 (1234 reads )
Заповед РД 797/31.10.2014г.

@@
Заповеди на кмета » Заповед РД 781/27.10.2014г.
Posted by SB on 2014/10/30 16:08:07 (1370 reads )
Заповед РД 781/27.10.2014г.

@@
Заповеди на кмета » Заповед РД 780/27.10.2014г.
Posted by SB on 2014/10/30 16:06:05 (1325 reads )
Заповед РД 780/27.10.2014г.

@@
Заповеди на кмета » Заповед РД 774/27.10.2014г.
Posted by SB on 2014/10/30 15:51:22 (1244 reads )
Заповед РД 774/27.10.2014г.

@@
Заповеди на кмета » Заповед РД 773/27.10.2014г.
Posted by SB on 2014/10/30 15:50:30 (1083 reads )
Заповед РД 773/27.10.2014г.

@@
Заповеди на кмета » Заповед РД 772/27.10.2014г.
Posted by SB on 2014/10/30 15:49:44 (1122 reads )
Заповед РД 771/27.10.2014г.

@@
Заповеди на кмета » Заповед РД 771/27.10.2014г.
Posted by SB on 2014/10/30 15:48:59 (1045 reads )
Заповед РД 771/27.10.2014г.

@@
Заповеди на кмета » Заповед РД 651/08.09.2014г.
Posted by SB on 2014/10/23 16:42:07 (1054 reads )
Заповед РД 651/08.09.2014г.

@@
Заповеди на кмета » Заповед РД 650/08.09.2014г.
Posted by SB on 2014/10/23 16:40:59 (1020 reads )
Заповед РД 650/08.09.2014г.

@@
Заповеди на кмета » Заповед РД 576/18.08.2014г.
Posted by SB on 2014/8/22 15:06:46 (1176 reads )
Заповед РД 576/18.08.2014г.

@@
Заповеди на кмета » Заповед No РД 461-09.07.2014 за прекратяване на категория
Posted by SB on 2014/7/10 7:19:21 (1360 reads )

@@
Заповеди на кмета » Заповед No РД 436-01.07.2014 за удължаване срока на категори
Posted by SB on 2014/7/1 14:06:11 (1220 reads )

@@
Заповеди на кмета » Заповед No РД 435-01.07.2014 за удължаване срока на категори
Posted by SB on 2014/7/1 14:05:26 (1101 reads )

@@
Заповеди на кмета » Заповед No РД 434-01.07.2014 за удължаване срока на категори
Posted by SB on 2014/7/1 14:04:26 (1151 reads )

@@
Заповеди на кмета » Заповед No РД 404-27.06.2014 за удължаване срока на категори
Posted by SB on 2014/7/1 14:03:08 (1113 reads )

@@
Заповеди на кмета » Заповед No РД 403-27.06.2014 за удължаване срока на категори
Posted by SB on 2014/7/1 14:02:19 (1077 reads )

@@
Заповеди на кмета » Заповед No РД 402-27.06.2014 за удължаване срока на категори
Posted by SB on 2014/7/1 14:01:33 (1052 reads )

Пътят на отпадъка

Интервю със Зам.-кмета

Меню

  Страници на училища и детски градини в общината

  Профил на купувача на СУ "Христо Ботев">

  Профил на купувача на ОУ "Ген. Скобелев" с. Скобелево>

  Профил на купувача на ОУ "В.Левски" с. Г.Сахране>

  Бюджети на училищата>

  Обявления детски градини>

   Евроинтеграция


   Партньори