Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

 
@@
Заповеди на кмета » Заповед РД 46/25.02.2016г.
Posted by SB on 2016/2/26 16:02:50 (1136 reads )
Заповед РД 46/25.02.2016г.

@@
Заповеди на кмета » Заповеди РД 07 и 08/08.01.2016г.
Posted by SB on 2016/1/8 16:01:10 (1569 reads )
Заповеди РД 07 и 08/08.01.2016г.

@@
Заповеди на кмета » Заповед РД 341/16.11.2015г.
Posted by SB on 2015/11/18 16:34:07 (1199 reads )
Заповед РД 341/16.11.2015г.

@@
Заповеди на кмета » Заповед РД 340/16.11.2015г.
Posted by SB on 2015/11/18 16:33:12 (1184 reads )
Заповед РД 340/16.11.2015г.

@@
Заповеди на кмета » Заповед РД 339/16.11.2015г.
Posted by SB on 2015/11/18 16:32:30 (1162 reads )
Заповед РД 339/16.11.2015г.

@@
Заповеди на кмета » Заповед РД 338/16.11.2015г.
Posted by SB on 2015/11/18 16:31:40 (1107 reads )
Заповед РД 338/16.11.2015г.

@@
Заповеди на кмета » Заповед РД 312/29.10.2015г.
Posted by SB on 2015/10/30 8:25:45 (1221 reads )
Заповед РД 312/29.10.2015г.

@@
Заповеди на кмета » Заповед РД 224/19.08.2015г.
Posted by SB on 2015/8/20 14:31:31 (1331 reads )

@@
Заповеди на кмета » Заповед на Областна дирекция Земеделие
Posted by SB on 2015/8/20 11:35:55 (1213 reads )
Заповед на Областна дирекция Земеделие

@@
Заповеди на кмета » Заповед РД 171/13.07.2015г.
Posted by SB on 2015/7/13 17:55:01 (1241 reads )
Заповед РД 171/13.07.2015г.

@@
Заповеди на кмета » Заповед РД 102/20.04.2015г.
Posted by SB on 2015/4/20 16:45:39 (1284 reads )
Заповед РД 102/20.04.2015г.

@@
Заповеди на кмета » Заповед РД 71/23.03.2015г.
Posted by SB on 2015/3/24 8:55:51 (1198 reads )
Заповед РД 71/23.03.2015г.

@@
Заповеди на кмета » Заповед РД 9/14.01.2015г.
Posted by SB on 2015/1/15 10:56:52 (1902 reads )
Заповед РД 9/14.01.2015г.

@@
Заповеди на кмета » Заповед РД 797/31.10.2014г.
Posted by SB on 2014/11/5 14:44:25 (1304 reads )
Заповед РД 797/31.10.2014г.

@@
Заповеди на кмета » Заповед РД 781/27.10.2014г.
Posted by SB on 2014/10/30 17:08:07 (1476 reads )
Заповед РД 781/27.10.2014г.

@@
Заповеди на кмета » Заповед РД 780/27.10.2014г.
Posted by SB on 2014/10/30 17:06:05 (1429 reads )
Заповед РД 780/27.10.2014г.

@@
Заповеди на кмета » Заповед РД 774/27.10.2014г.
Posted by SB on 2014/10/30 16:51:22 (1349 reads )
Заповед РД 774/27.10.2014г.

@@
Заповеди на кмета » Заповед РД 773/27.10.2014г.
Posted by SB on 2014/10/30 16:50:30 (1183 reads )
Заповед РД 773/27.10.2014г.

@@
Заповеди на кмета » Заповед РД 772/27.10.2014г.
Posted by SB on 2014/10/30 16:49:44 (1203 reads )
Заповед РД 771/27.10.2014г.

@@
Заповеди на кмета » Заповед РД 771/27.10.2014г.
Posted by SB on 2014/10/30 16:48:59 (1132 reads )
Заповед РД 771/27.10.2014г.

@@
Заповеди на кмета » Заповед РД 651/08.09.2014г.
Posted by SB on 2014/10/23 17:42:07 (1121 reads )
Заповед РД 651/08.09.2014г.

@@
Заповеди на кмета » Заповед РД 650/08.09.2014г.
Posted by SB on 2014/10/23 17:40:59 (1085 reads )
Заповед РД 650/08.09.2014г.

@@
Заповеди на кмета » Заповед РД 576/18.08.2014г.
Posted by SB on 2014/8/22 16:06:46 (1275 reads )
Заповед РД 576/18.08.2014г.

@@
Заповеди на кмета » Заповед No РД 461-09.07.2014 за прекратяване на категория
Posted by SB on 2014/7/10 8:19:21 (1483 reads )

@@
Заповеди на кмета » Заповед No РД 436-01.07.2014 за удължаване срока на категори
Posted by SB on 2014/7/1 15:06:11 (1303 reads )

@@
Заповеди на кмета » Заповед No РД 435-01.07.2014 за удължаване срока на категори
Posted by SB on 2014/7/1 15:05:26 (1196 reads )

@@
Заповеди на кмета » Заповед No РД 434-01.07.2014 за удължаване срока на категори
Posted by SB on 2014/7/1 15:04:26 (1258 reads )

@@
Заповеди на кмета » Заповед No РД 404-27.06.2014 за удължаване срока на категори
Posted by SB on 2014/7/1 15:03:08 (1193 reads )

@@
Заповеди на кмета » Заповед No РД 403-27.06.2014 за удължаване срока на категори
Posted by SB on 2014/7/1 15:02:19 (1179 reads )

@@
Заповеди на кмета » Заповед No РД 402-27.06.2014 за удължаване срока на категори
Posted by SB on 2014/7/1 15:01:33 (1150 reads )

Пътят на отпадъка

Интервю със Зам.-кмета

Меню

  Страници на училища и детски градини в общината

  Профил на купувача на СУ "Христо Ботев">

  Профил на купувача на ОУ "Ген. Скобелев" с. Скобелево>

  Профил на купувача на ОУ "В.Левски" с. Г.Сахране>

  Бюджети на училищата>

  Обявления детски градини>

   Евроинтеграция


   Партньори