Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

 
@@
Новини » - Ново кухненско оборудване за Домашен социален патронаж
Posted by SB on 2019/10/30 10:09:52 (1607 reads )
На 29.05.2019г. е подписан Договор №РД04-33/29.05.2019г. за изпълнение от Община Павел баня на проект „Подобряване материалната база на социалната услуга ДСП в Община Павел баня чрез закупуване на оборудване за кухните на патронажа”, който е сключен от Изпълнителния директор на Фонд „Социална закрила” гр. София и кмета на Община Павел баня. Договорът е в сила от 01.07.2019г. и е със срок до 30.10.2019г.
 
Стойността му е 29976,96 лв. с ДДС лв., като Фонд „Социална закрила“ предоставя сумата от 26976,26 лв с ДДС, а община Павел баня съфинансира 10% от сумата, а именно 2997,70 лв. с ДДС.
 
Проектът ще допринесе за постигане на общите цели и приоритети на Фонд „Социална закрила“, свързани със социалното включване и подобряване качеството на живот на целеви групи в неравностойно положение, тъй като има за цел повишаване качеството на услугата Домашен социален патронаж. Социалната насоченост на проекта е свързана с широка целева група от възрастни хора и хора с увреждания.
 
 Основната цел на проекта е подобряване на материалната база за приготвяне на храна за уязвими лица и повишаване качеството на социалната услуга Домашен социален патронаж в гр.Павел баня и село Габарево чрез модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане.
 
Проектът се финансира от Фонд „Социална закрила“ към МТСП гр.София.
 
 
 
Информацията е изготвена от:
 
Ръководител на „Дейност ОССУ“
 
Соня Узунова

@@
Новини » - Откриха строителната площадка за водопроводи в селата
Posted by SB on 2019/8/21 15:43:22 (2596 reads )
Днес в село Асен кметът на община Павел баня Станимир Радевски в присъствието на кметовете на с. Скобелево, с. Асен, с. Горно Сахране и с. Долно Сахране, както и на управителя на ВИК ЕООД Стара Загора инж. Румен Райков, откри строителна площадка на дългоочаквания „воден“ проект „Реконструкция на водопроводната мрежа на селата Скобелево, Асен, Горно Сахране и Долно Сахране в общ. Павел баня, обл. Стара Загора“, съгласно Договор № 24/07/2/0/00008 от 19.10.2018 г. , сключен между Община Павел баня и Държавен фонд Земеделие, за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура”, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
Проектът е на стойност 5 535 618,13лева без ДДС.
Инвестиционният проект е изготвен през 2016г., проектното предложение е подадено в ДФЗемеделие още на 02.09.2016г., договорът с ДФ“Земеделие„ е сключен на 19.10.2019г.
Общо ще бъде подменен водопровод с дължина 28 271,12л.м.
В с. Скобелево ще се подменя 441,57л.м. водопровод, в с. Асен - 1206,51л.м., в с.Горно Сахране- 11 822,29л.м. и в с.Долно Сахране – 14 800,74л.м. подмененият водопровод ще бъде в помощ на жителите на 4 села в община Павел баня – 23% от населението на общината или 4055жители.
 
 
Община Павел баня
21.август 2019г.

@@
Новини » - Автобусите вече ще спират и на "Кауфланд"!
Posted by SB on 2019/8/1 14:44:44 (2944 reads )
След инициализирана подписка на жители от община Павел баня, Ви информираме, че от 05.08.2019 г. автобусите движещи се по общинска и областна транспортни схеми с квота община Павел баня ще имат нова спирка СП "Кауфланд". Променя се и началния час на тръгване от с. Турия на 19:00 ч, през Павел баня в 19:10ч. за гр. Казанлък.

@@
Новини » - Водопровод за над 5 милиона в селата от община Павел баня
Posted by SB on 2018/10/19 17:00:00 (7459 reads )
Договор за 5 535 618 лева /без ДДС/ подписа днес /19.10.2018г./ кмета на община Павел баня Станимир Радевски с Държавен фонд „Земеделие” за РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА /28.40502 км/, обхващаща селата Горно Сахране и Долно Сахране – изцяло и Асен и Скобелево – частично.  Проекта е по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”.
Предстои обявяване на обществена поръчка за избор на изпълнител.
Според договора срока за извършване на инвестицията е 36 месеца.
 
Т.Начева

« Предишна1 ... 3 4 [5] Следваща »
Пътят на отпадъка

Интервю със Зам.-кмета

Меню

  Страници на училища и детски градини в общината

  Профил на купувача на СУ "Христо Ботев">

  Профил на купувача на ОУ "Ген. Скобелев" с. Скобелево>

  Профил на купувача на ОУ "В.Левски" с. Г.Сахране>

  Бюджети на училищата>

  Обявления детски градини>

   Евроинтеграция


   Партньори