Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

 
@@
Събиране на оферти с обява » ОБ-2017-5 - Транспорт по изпълнение на културна програма
Posted by SB on 2017/5/5 10:14:00 (2040 reads )

Обява, публикувана на 05.05.2017г.;

Технически спецификации, публикувано на 05.05.2017г.;

Образци на документи, публикувано на 05.05.2017г.;

Проект на договор, публикувано на 05.05.2017г.;

Удължаване на срока за оферти, публикувано на 16.05.2017г.;

Протокол, публикуван на 30.05.2017г.;

Договор, публикуван на 07.06.2017г.;


@@
Събиране на оферти с обява » ОБ-2017-4- Услуга с машини с водач за нуждите на община П. б
Posted by SB on 2017/3/10 13:37:00 (2107 reads )

Обява, публикувана на 10.03.2017г.;

Технически спецификации, публикувано на 10.03.2017г.;

Образци на документи, публикувано на 10.03.2017г.;

Проект на договор, публикувано на 10.03.2017г.;

Информация за удължаване на срок за оферти, публикувана на 21.03.2017г.

Протокол на комисията, публикуван на 03.04.2017г.

Договор, публикуван на 26.04.2017г.


@@
Събиране на оферти с обява » ОБ-2017-3- Ремонт канализации 2017г.;
Posted by SB on 2017/3/9 14:35:00 (2139 reads )

Обява, публикувана на 09.03.2017г.;

Технически спецификации, публикувано на 09.03.2017г.;

Образци на документи, публикувано на 09.03.2017г.;

Проект на договор, публикувано на 09.03.2017г.;

Протокол, публикуван на 15.05.2017г.;

Договор по позиция 1, публикуван на 15.06.2017г.;

Договор по позиция 2, публикуван на 15.06.2017г.;

Договор по позиция 3, публикуван на 15.06.2017г.;

Договор по позиция 4, публикуван на 15.06.2017г.;


@@
Събиране на оферти с обява » ОБ-2017-2 - Ремонт улици 2017г. в 9 обособени позиции
Posted by SB on 2017/3/2 16:34:00 (2309 reads )

Обява, публикувана на 02.03.2017г.;

Технически спецификации, публикувано на 02.03.2017г.;

Образци на документи, публикувано на 02.03.2017г.;

Проект на договор, публикувано на 02.03.2017г.;

Протокол, публикуван на 11.04.2017г.;

Договор по Позиция 1, публикуван на 09.05.2017г.;

Договор по Позиция 2, публикуван на 09.05.2017г.;

Договор по Позиция 3, публикуван на 09.05.2017г.;

Договор по Позиция 4, публикуван на 09.05.2017г.;

Договор по Позиция 5, публикуван на 09.05.2017г.;

Договор по Позиция 6, публикуван на 09.05.2017г.;

Договор по Позиция 8, публикуван на 09.05.2017г.;

Договор по Позиция 9, публикуван на 31.05.2017г.;

Съобщение прекратяване позиция 7, публикувано на 05.06.2017г.

 


@@
Събиране на оферти с обява » ОБ-2017-1 - Доставка на автомобил
Posted by SB on 2017/2/13 11:01:15 (2382 reads )

Обява, публикувана на 13.02.2017г.;

Технически спецификации, публикувано на 13.02.2017г.;

Образци на документи, публикувано на 13.02.2017г.;

Проект на договор, публикувано на 13.02.2017г.;

Информация за удължаване на срок, публикувана на 22.02.2017г.;

Протокол на комисията, публикуван на 13.03.2017г.;

Договор, публикуван на 24.03.2017г.;


@@
Събиране на оферти с обява » ОБ-2016-7 - Ремонт на улици 3
Posted by SB on 2016/12/6 14:13:59 (2503 reads )

Обява, публикувана на 06.12.2016г.;

Технически спецификации, публикувано на 06.12.2016г.;

Образци на документи, публикувано на 06.12.2016г.;

Проект на договор, публикувано на 06.12.2016г.;

Протокол, публикуван на 17.01.2017г.;

Съобщение за прекратяване, публикувано на 24.03.2017г.;


@@
Събиране на оферти с обява » ОБ-2016-6 - Ремонт на улици 2
Posted by SB on 2016/10/20 9:04:00 (2628 reads )

Обява, публикувана на 20.10.2016г.;

Технически спецификации, публикувано на 20.10.2016г.;

Образци на документи, публикувано на 20.10.2016г.;

Образец на договор, публикувано на 20.10.2016г.;

Протокол на комисията, публикуван на 10.11.2016г.;

Заповед за прекратяване, публикувана на 11.11.2016г.;

Договор по позиция 2, публикувана на 27.12.2016г.;

Договор по позиция 3, публикувана на 27.12.2016г.;

Договор по позиция 1, публикувана на 27.12.2016г.;


@@
Събиране на оферти с обява » ОБ-2016-5 - Зимно поддържане пътна и улична мрежа
Posted by SB on 2016/10/13 12:28:00 (2589 reads )

Обява, публикувана на 13.10.2016г.;

Образци на документи, публикувано на 13.10.2016г.;

Проект на договор поз. 1, публикувано на 13.10.2016г.;

Проект на договор поз. 2, публикувано на 13.10.2016г.;

Протокол на комисията, публикуван на 31.10.2016г.;

Договори, публикувани на 31.10.2016г.;

Информация за плащания, публикувано на 09.02.2017г.;

Информация за извършени плащания, публикувано на 25.04.2017г.;

Информация за извършени плащания, публикувано на 31.07.2017г.;


@@
Събиране на оферти с обява » ОБ-2016-4 - Доставка на дърва и въглища
Posted by SB on 2016/8/8 8:35:00 (2626 reads )

Обява, публикувана на 08.08.2016г.;

Технически спецификации, публикувано на 08.08.2016г.;

Образци на документи, публикувано на 08.08.2016г.;

Проект на договор поз. 1, публикувано на 08.08.2016г.;

Проект на договор поз. 2, публикувано на 08.08.2016г.;

Информация за удължаване срока за получаване на оферти, публикувана на 17.08.2016г.;

Протокол на комисията, публикуван на 26.08.2016г.;

Договор, публикуван на 30.09.2016г.;

Договор, публикуван на 04.10.2016г.;


@@
Събиране на оферти с обява » ОБ-2016-3 Текущ ремонт читалище "Михал Захариев"
Posted by SB on 2016/7/18 8:29:00 (2625 reads )

Обява, публикувана на 18.07.2016г.;

Образци на документи, публикувано на 18.07.2016г.;

Образец на договор, публикувано на 18.07.2016г.;

Указания към участниците, публикувано на 18.07.2016г.;

Информация удължаване срок, публикувана на 03.08.2016г.;

Протокол, публикуван на 11.08.2016г.;

Договор, публикуван на 18.08.2016г.;

Информация възстановена гаранция, публикувана на 23.05.2017г.;


@@
Събиране на оферти с обява » ОБ-2016-2 - Проектиране и изграждане на детска площадка
Posted by SB on 2016/7/11 10:17:00 (2663 reads )

Обява, публикувана на 11.07.2016г.;

Технически спецификации, публикувано на 11.07.2016г.;

Образци на документи, публикувано на 11.07.2016г.;

Образец на договор, публикувано на 11.07.2016г.;

Скици, публикувано на 11.07.2016г.;

Информация за удължаване на срок  публикувано на 28.07.2016г.;

Протокол,  публикуван на 16.08.2016г.;

Договор,  публикуван на 25.08.2016г.;


@@
Събиране на оферти с обява » ОБ-2016-1 Доставка на съдове за смет
Posted by SB on 2016/6/21 14:05:00 (2686 reads )

Обява, публикувана на 21.06.2016г.;

Технически спецификации, публикувано на 21.06.2016г.;

Образци на документи, публикувано на 21.06.2016г.;

Образец на договор, публикувано на 21.06.2016г.;

Обява за удължаване срок, публикувана на 29.06.2016г.;

Протокол на комисията, публикуван на 13.07.2016г.;

Договор, публикуван на 18.08.2016г.;


« Предишна1 [2] Следваща »
Пътят на отпадъка

Интервю със Зам.-кмета

Меню

  Страници на училища и детски градини в общината

  Профил на купувача на СУ "Христо Ботев">

  Профил на купувача на ОУ "Ген. Скобелев" с. Скобелево>

  Профил на купувача на ОУ "В.Левски" с. Г.Сахране>

  Бюджети на училищата>

  Обявления детски градини>

   Евроинтеграция


   Партньори