Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив На вашето ... : * Удължаване срока за получаване на оферти по ЗОП
Posted by SB on 2011/9/9 14:11:54 (1544 reads )

* Удължаване срока за получаване на оферти по ЗОП

Удължаване срока за получаване на оферти по ЗОП с предмет "Избор на изпълнител за извършването на СМР за реконструкция и изграждане на уличното осветление в населените места в две обособени позиции"