Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив предстоящи.. : 12 нови работни места по 2 проекта
Posted by SB on 2010/10/6 13:41:08 (1749 reads )

12 нови работни места по 2 проекта

На заседание на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие, бяха обсъдени и гласувани регионалните програми към Националния план. Община Павел баня получи одобрение предложените 2 проекта и с тяхната реализация ще осигури 10 работни места за трайно безработни лица и 2 за хора с трайни увреждания. Проектът „Създаване на разсадник за цветя, нови цветни алеи и тревни площи, обогатяване и облагородяване на парковата композиция в гр. Павел баня” е с продължителност 8 месеца като ще стартира през м. февруари или март, а Програмата „Център за информация и обслужване на хора с увреждания в гр. Павел баня” е със срок на действие 36 месеца – от 2011 до 2013г.