Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Процедури по ЗОП : ОП-2020-4 Доизгр. и реконстр. на В и К мрежа П.баня 1 етап
Posted by SB on 2020/6/10 14:07:00 (1189 reads )

ОП-2020-4 Доизгр. и реконстр. на В и К мрежа П.баня 1 етап

 

ОП-2020-4  Доизграждане и реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Павел баня – първи етап

 

Решение, публикувано на 10.06.2020г.

Обявление, публикувано на 10.06.2020г.

Документация , публикувано на 10.06.2020г.

Инвестиционен проект, публикувано на 10.06.2020г.

Разяснения, публикувано на 02.07.2020г.

Протокол 1, публикуван на 30.07.2020г.

Протокол 2, публикуван на 30.07.2020г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 03.09.2020г.

Протокол 3, публикуван на 17.09.2020г.

Протокол 4 публикуван на 17.09.2020г.

Протокол 5, публикуван на 17.09.2020г.

Решение, публикувано на 17.09.2020г.

Договор, публикуван на 10.11.2020г.

Обявление за възложена поръчка, публикувано на 10.11.2020г.

Обявление за изпълнен договор, публикувано на 26.08.2021г.