Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Новини : - Детските ясли и градини отварят на 1-ви юни
Posted by SB on 2020/5/21 9:23:00 (456 reads )

- Детските ясли и градини отварят на 1-ви юни

      Детските градини и детските ясли в община Павел баня ще започнат работа с деца на 1 юни – Международния ден на детето. Отварянето ще стане при строго спазване на хигиенните изисквания и противоепидемични мерки. В първия ден ще се измерва температурата на всяко дете. Родителите ще подпишат декларация за информирано съгласие и споделена отговорност за мерките в детската градина, и че те доброволно желаят детето им да посещава градината.Посещението на детска градина няма да е обвързано със социални и икономически помощи, т.е. те няма да бъдат отнемани, ако дете не е пуснато на градина. Ако желаещите да пуснат децата си са повече от 10-12 в група, може да се стигне до намаляване на времето, в което те ще посещават градините.