Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Новини : - Стартира процедура по газифициране на гр. Павел баня
Posted by SB on 2020/5/13 19:17:29 (472 reads )

- Стартира процедура по газифициране на гр. Павел баня

       “Сити газ България” ЕАД със съдействието на община Павел баня набират заявления за присъединяване на битови и стопански клиенти /търговски дружества/, изявяващи желание за включването си към газопреносната мрежа, която ще бъде изградена на територията на гр. Павел баня. За да бъде осъществено намерението на “Сити газ” ЕАД, е необходимо да има по-голям брой желаещи. 
 
      Газопреносната мрежа ще бъде изградена поетапно, като с предимство ще бъдат квартали и улици с по-голяма концентрация на подали заявления.
 
      При интерес от гражданите на Павел баня, бланки от заявленията могат да бъдат получени в стая №9 в сградата на община Павел баня – Йоанна Иванова, както и на сайта на община Павел баня.
 
      Към заявлението се прилага копие от акта за собственост - нотариален акт, и декларация за съгласие за обработване на лични данни.