Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Новини : - Започва укрепване на подпорни речни стени
Posted by SB on 2020/5/4 18:45:04 (570 reads )

- Започва укрепване на подпорни речни стени

      Днес започна изпълнението на един много важен проект за с. Турия - „Изграждане на нови и укрепване на съществуващи подпорни стени, в участъци от о.т.105 до о.т.111, и от о.т.135 до о.т. 138, по регулационния план на с.Турия. общ. Павел баня“. 
      Строителството е на стойност 666 100,00 лева с ДДС.