Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Новини : - Решения на Общинския оперативен щаб в Павел баня
Posted by SB on 2020/3/30 15:36:48 (739 reads )

- Решения на Общинския оперативен щаб в Павел баня

      След днешното заседание на общинския оперативен щаб кметът на Павел баня Иса Бесоолу издаде разпореждане: 
- Не се спира работата на екипите по сметосъбиране и на Домашен социален патронаж, като се работи по нов график със стриктно спазване на санитарните изисквания с цел опазване здравето и на работниците, и на гражданите; 
- Актуализира се графикът на отпуските на служителите от администрацията в град Павел баня и по населените места, като обслужването на граждани засега се осъществява при стриктно спазване на санитарните изисквания с цел опазване здравето и на служителите, и на обслужваните граждани. При възможност гражданите да подават заявления за административни услуги чрез електронната система за сигурно връчване на Агенцията за електронно управление;
      Само заедно можем да се справим с COVID-19. Борбата с вируса е отговорност на всеки от нас!