Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Процедури по ЗОП : ОП-2020-1- Доставка на хранителни продукти за 2020година
Posted by SB on 2020/3/11 17:00:00 (1146 reads )

ОП-2020-1- Доставка на хранителни продукти за 2020година

Решение, публикувано на 11.03.2020г.

Обявление, публикувано на 11.03.2020г.

Документация , публикувано на 11.03.2020г.

Предварителен контрол АОП 1 етап, публикувано на 27.03.2020г.

Протокол № 1, публикуван на 15.04.2020г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 11.05.2020г.

Протокол № 2, публикуван на 26.05.2020г.

Протокол № 3, публикуван на 26.05.2020г.

Решение, публикувано на 26.05.2020г.

Договор по позиция № 1, публикуван на 06.07.2020г.

Договор по позиция № 2, публикуван на 06.07.2020г.

Договор по позиция № 3, публикуван на 06.07.2020г.

Договор по позиция № 4, публикуван на 06.07.2020г.

Договор по позиция № 5, публикуван на 06.07.2020г.

Информация АОП, публикувана на 06.07.2020г.

Обявления за изпълнени договори по всички позиции, публикувано на 08.05.2021г.