Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Новини : - Бюджетът с акцент върху образованието и инфраструктурата
Posted by SB on 2020/1/29 11:07:17 (653 reads )

- Бюджетът с акцент върху образованието и инфраструктурата

Бюджетът на община Павел баня с акцент върху образованието и инфраструктурата
 
Проектът на бюджет 2020 на община Павел баня акцентира върху образователната сфера и одобряване на инфраструктурата. Увеличение на средствата е заложено и в социалната сфера и здравеопазването. С над 800 000 лв. се завишават средствата в образованието – от 5 549 400 лв. на 6 410 811 лв. В проектобюджета кметът Иса Бесоолу предлага на Общинския съвет увеличение на заплатите на работещите в образователната сфера – със 17%, както и на: общинска администрация – с 10%, кметовете на кметства – с 10%, и в областта на здравеопазването – с 10%, като заплатите на медицинските сестри ще станат близо 900 лв. Съгласно новия проект на бюджет 2020 ще се увеличи стандартът на дете в детска ясла, детска кухня, настанените възрастни в домове за стари хора, дневните центрове за стари хора.
„Отделяме немалка част от собствените приходи за дейности със значителен социален ефект. Хората са най-важни! Човешкият фактор е приоритетен за нас!”, коментира кметът Иса Бесоолу, който е заложил в бюджета и увеличаване на субсидията за пенсионерските клубове и стандартът за персонал в училищата.
Одобрените допълнителни средства за читалищата за 2020 г. стават 26 416 лв., като със средства от общинския бюджет ще бъде подпомогнат и хор „Тодор Мазаров”.
Кметът предвижда и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на две учебни заведения. Това са училищата в с. Скобелево и с. Долно Сахране.
Инвестиционната програма също бележи ръст и то с 30% спрямо 2019 г. От общо 2 823 519 лв. 724 121 лв. по ПМС се предвижда да покрият разходите за изграждане на подпорна стена на реката в с. Турия, 549 800 лв. – за водопроводи и асфалтиране. Останалите средства са от целевата капиталова субсидия и от местни приходи. Инвестиционната програма за 2020г. включва обекти, както от гр. Павел баня, така и селата в общината. Стремежът е да се реализират най-приоритетните обекти във всяко населено място. Община Павел баня продължава и през 2020 г. приоритетно да изгражда и ремонтира пътната инфраструктура.
Проектът на бюджет 2020 акцентира и върху подобряване инфраструктурата в община Павел баня. Сред населените места, в които предстоят ремонтни дейности на пътната настилка, са: Манолово, Габарево, Горно Сахране, Павел баня.
С близо 8 000 лв. се увеличават средствата и за зимно почистване. Така от 48 000 лв. през 2019 г. в настоящата 2020 г. стават 55 900 лв. Ще бъде доставена и нова машина за сметосъбиране и контейнери за смет по програма ПУДООС. Те ще обезпечат необходимостта на цялата община.
 
29.01.2020 г.