Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив Обяви : - Избори за кметове на кметства в населените места
Posted by SB on 2019/9/12 15:11:12 (1291 reads )

- Избори за кметове на кметства в населените места

 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
----------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94
 
 
 
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
 
У В Е Д О М Я В А,
 
че избори за кметове на кметства се произвеждат само в тези населени места, които към датата на обнародване на Указа на президента                   (16.07.2019 г) за насрочване на общи избори за общински съветници и за кметове отговарят на изискванията на чл.16, т.1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България.
 
ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ  СА:
 
С.АЛЕКСАНДРОВО          
С.АСЕН                  
С.ГАБАРЕВО              
С.ГОРНО САХРАНЕ         
С.ДОЛНО САХРАНЕ         
С.МАНОЛОВО              
С.ОСЕТЕНОВО             
С.СКОБЕЛЕВО             
С.ТЪЖА                  
С.ТЪРНИЧЕНИ