Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - Информация за парламентарните избори
Posted by SB on 2009/6/17 7:26:29 (2512 reads )

- Информация за парламентарните избори

Вече са обявени избирателните списъци за провеждането на изборите за народни представители на 05.07.2009 г. в районите на избирателните секции на територията на Община Павел баня.
При установени неточности всеки избирател може да поиска отстраняването на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до кмета на общината или кметството. Заявлението се приема от общинска администрация най – късно 7 дни преди изборния ден – до 27.06.2009 г.
Избирателите чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места могат да поискат да бъдат вписани в избирателните списъци по настоящ адрес не по – късно от 14 дни преди изборния ден. – не по – късно от 20.06.2009 г. включително.
Удостоверения за гласуване на друго място се издават на избиратели, които предварително заявяват писмено, че няма да гласуват в секцията по постоянен адрес.Тези удостоверения се издават не по - късно от 14 дни преди изборния ден – до 20.06.2009 г. включително.Удостоверенията се получават лично срещу подпис или чрез нотариално заверено пълномощно.Не се издават удостоверения за гласуване на друго място на лица пребиваващи извън Република България.   
Избирателите, които желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си не по – късно от 14 дни преди изборния ден – до 20.06.2009 г включително в писмена форма чрез саморъчно подписано заявление