Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Новини : - Откриха строителната площадка за водопроводи в селата
Posted by SB on 2019/8/21 15:43:22 (2601 reads )

- Откриха строителната площадка за водопроводи в селата

Днес в село Асен кметът на община Павел баня Станимир Радевски в присъствието на кметовете на с. Скобелево, с. Асен, с. Горно Сахране и с. Долно Сахране, както и на управителя на ВИК ЕООД Стара Загора инж. Румен Райков, откри строителна площадка на дългоочаквания „воден“ проект „Реконструкция на водопроводната мрежа на селата Скобелево, Асен, Горно Сахране и Долно Сахране в общ. Павел баня, обл. Стара Загора“, съгласно Договор № 24/07/2/0/00008 от 19.10.2018 г. , сключен между Община Павел баня и Държавен фонд Земеделие, за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура”, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
Проектът е на стойност 5 535 618,13лева без ДДС.
Инвестиционният проект е изготвен през 2016г., проектното предложение е подадено в ДФЗемеделие още на 02.09.2016г., договорът с ДФ“Земеделие„ е сключен на 19.10.2019г.
Общо ще бъде подменен водопровод с дължина 28 271,12л.м.
В с. Скобелево ще се подменя 441,57л.м. водопровод, в с. Асен - 1206,51л.м., в с.Горно Сахране- 11 822,29л.м. и в с.Долно Сахране – 14 800,74л.м. подмененият водопровод ще бъде в помощ на жителите на 4 села в община Павел баня – 23% от населението на общината или 4055жители.
 
 
Община Павел баня
21.август 2019г.