Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - Хотелиерите трябва да се регистрират в ЕСТИ до 30.09.
Posted by SB on 2019/8/6 8:06:59 (3025 reads )

- Хотелиерите трябва да се регистрират в ЕСТИ до 30.09.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
            Единната система за туристическа информация /ЕСТИ/, разработена и внедрена от Министерството на туризма, към настоящия момент функционира и поетапно в нея се включват със свои профили и подават данни лицата, извършващи дейност в местата за настаняване. 
            Крайният срок за регистриране на профил на лицата, извършващи дейност в обекта /ЛИДО, хотелиер/ в ЕСТИ е 30.09.2019 година. Считано от 01.10.2019 г. всички хотелиери, включително и физически лица, които предоставят настаняване в стаи за гости, къщи за гости и апартаменти за гости, трябва да подават информация към ЕСТИ, съгласно изискванията на чл.116, ал. 5 от Закона за туризма.
            Към момента всеки хотелиер може да подава заявка за регистрация в реална среда на ЕСТИ на https://esti.tourism.government.bg/. На този адрес е публикувана и видео-инструкция за работа със системата, същия е достъпен и чрез интернет страницата на Министерството на туризма, секция ЕСТИ /в дясно при зареждане на първоначалния екран/.
            Изчисляването на дължимия туристически данък, ще се извършва през ЕСТИ от 01.10.2019 г. 

Милена Паунова - Заместник кмет община Павел баня
тел. 0893 343790