Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - В община Павел баня приключи работата по проект "Твоят час
Posted by SB on 2018/10/2 11:57:35 (1294 reads )

- В община Павел баня приключи работата по проект "Твоят час

На 28 септември 2018г. в читалището на гр. Павел баня ученици, учители и директори на училищата от общината отчетоха резултатите и демонстрираха придобитите знания и умения от Проект 05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности твоят час”, финансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове 2016/2020.
Информационният ден беше организиран от Регионалното управление на образованието /РУО/ Стара Загора съвместно с община Павел баня.
Павел баня е една от трите общини на територията на област Стара Загора, които през учебната 2017/2018 г. участваха в процедурата „Твоят час” – фаза 2. В създадените 73 групи в десетте училища, 32 са за занимания по интереси и 41 за преодоляване на обучителни затруднения. Общият брой на учениците от училищата на община Павел баня, участвали в групите е 829.
Информационният ден бе открит от Кмета на община Павел баня Станимир Радевски и Стефка Бояджиева – началник отдел „АПФСИО" при РУО, Стара Загора. Те обявиха проекта за много полезен за подрастващите, даващ възможности за изява и още по-големи шансове за тяхната реализация в живота. По думите им, ако придобитите знания, умения и компетенции бъдат доразвити, те могат да станат добра основа за бъдеща професия на младите хора.
Кметът на общината Станимир Радевски поздрави участниците във форума от името на Министъра на образованието Красимир Вълчев и изказа искрената си благодарност към Министър Вълчев за доброто сътрудничество и предоставените възможности за работа по проекти, за помощта по поддръжката и ремонта на материалната база в училищата и детските градини на територията на община Павел баня.
Присъстващите се насладиха на танцовите, певчески и театрални умения, презентациите и изложението на невероятните ръчно изработени от учениците кулинарни изделия и произведения на приложните изкуства.
Всички присъстващи изказаха задоволството си и постигнатия ефект от работата по проекта.