Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив Обяви : -Информация за изпълнение на ОПНИЕВИБГ на общината
Posted by SB on 2017/8/16 13:42:23 (2333 reads )

-Информация за изпълнение на ОПНИЕВИБГ на общината

Информация за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Павел баня