Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

2017 : Февруари 2017
Posted by SB on 2017/2/13 8:35:56 (1889 reads )

Февруари 2017

Относно: Общински план за младежта.  - 13.02.2017г.

Относно: Мандат и позиция на кмета в Общото събрание на В и К  - 13.02.2017г.

Относно: Общинска програма за безстопанствените кучета  - 15.02.2017г.

Относно: Годишна програма за общинските пътища  - 15.02.2017г.

Относно: Допълнение към Програмата за разпореждане с общ. собственост  - 15.02.2017г.

Относно: Процедура по прекратяване на съсобственост с. Тъжа  - 15.02.2017г.

Относно: Продажба на поземлени имоти гр. Павел баня  - 15.02.2017г.

Относно: Продажба на имот с. Скобелево  - 15.02.2017г.

Относно: Продажба на имот с. Манолово  - 15.02.2017г.

Относно: Продажба на имот с. Асен  - 15.02.2017г.

Относно: Ново обсъждане на Решение № 441  - 15.02.2017г.

Относно: Продажба на поземлен имот гр. Павел баня  - 15.02.2017г.

Относно: Отпускане на еднократна помощ  - 15.02.2017г.

Относно: Разрешение за изработване проект на ПУП с. Асен  - 15.02.2017г.

Относно: Допускане на процедура  за изменение на ПУП с. Асен  - 15.02.2017г.

Относно: Продажба на поземлени имоти гр. Павел баня  - 15.02.2017г.

Относно: Промяна на размера на разходите за представителни дейности - 15.02.2017г.

Относно: Предоставяне на общински имот за безвъзмездно управление - 17.02.2017г.