Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - Приключи обсъждането на Бюджета
Posted by SB on 2009/2/11 7:10:39 (3832 reads )

- Приключи обсъждането на Бюджета

       Приключи обсъждането на бюджета на община Павел баня за 2009г. пред гражданите на общината. Кметовете на кметства се събраха в с. Турия, за да дадат своите предложения пред общинското ръководство. В зала Младост на читалище „Напред” гр. Павел баня бе обсъдено финансирането на дейност „Образование”, в присъствието на членовете на училищното настоятелство на СОУ „Хр. Ботев”, директори на училища и детски градини и учители. За втора година училищата ще бъдат на делегирани бюджети, като окончателното им формиране трябва да бъде извършено до 28 февруари. По предложение на Кмета на община Павел баня г-н Станимир Радевски, бюджета ще бъде разпределен на същия принцип както миналата година. Единният разходен стандарт за учебната 2009-2010г е 1519лв. за един ученик.
                Делегираният бюджет все още не се прилага при детските градини. Като пилотен проект през следващата година този начин на финансиране ще се въведе в с. Габарево, гр. Павел баня и с. Манолово. Допълнителни средства отделя и общината за ремонт на училища и детски заведения, но през следващата година ще се разчита най-вече на извънбюджетни средства по програми на Министерството на образованието и науката. Община Павел баня е една от 52-те общини, които спечелиха проекти по тази програма. В България има 256 общини.