Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Актуално : Общината спечели два нови проекта
Posted by SB on 2009/2/5 7:38:21 (1423 reads )

Общината спечели два нови проекта

      Още в началото на годината Община Павел баня успешно започна усвояването на европейските пари, като  спечели за финансиране два проекта по програма „Красива България” .
      Единият проект ще се реализира в град Павел баня и касае ремонт на читалище Напред, в това число подмяна дограма, фасадно боядисване и ремонт на концертната зала. Площадното пространство също ще претърпи промяна. Освен разширяване на цветните площи, шадраванът ще бъде обновен. Как точно оставяме като изненада за жителите и гостите на град Павел баня.
      По вторият проект финансирането ще бъде за с. Турия. Предвиденият ремонт ще засегне кметството, зала „Нашенци”, родната къща на Чудомир, площадното пространство и църквата, за да се превърне в реалност заглавието на проекта –село Турия - село музей. Финансирането за двата проекта е на стойност близо 450 000 лева.
      В края на месец януари бе крайния срок по покана за кандидатстване по оперативна програма „Административен капацитет”. Община Павел баня се включи в кампанията , като кандидатства с проект за подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса на стойност 350 000.00лева.
С два проекта по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” се представи община Павел баня в поканатa за набиране на предложения за извънкласни дейности в училищата на територията на община Павел баня на обща стойност над 300 000 лева. При осигуряване на финансиране от европейския съюз, малчуганите ще имат възможност да формират както навици, така и характери чрез различни форми на извънкласни занимания.