Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - Общината - работодател по програма ОСПОЗ
Posted by SB on 2009/2/5 7:28:09 (4835 reads )

- Общината - работодател по програма ОСПОЗ

      През месец януари 2009 година стартира Националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”. Работодател по програмата е Община Павел баня.
Дейностите, в които се наемат безработните лица са свързани с почистването и неотложни аварийни мероприятия през зимния период. На първия етап от 01.01.2009 г. до 30.03.2009 г. се включиха 80 броя безработни. В средата на месеца бяха отпуснати и усвоени още 30 броя работни места за чистачи със срок до 28.02.2009 г.
      Финансирането на тази програма е от Агенцията по заетостта (АЗ), чрез Дирекция „Бюро по труда” (ДБТ) по сключен договор с Община Павел баня.
      За трета поредна година стартира и дейността „Социален асистент” по Национална програма „Асистенти на хора с увреждания”. Работодател отново е Община Павел баня. Дейностите, в които се наемат безработните лица са свързани с предоставяне на социални услуги като: пазаруване, административна помощ, помощ за хигиената на лицата и жилищните помещения, придружаване, социални контакти и т. н. на нуждаещите се лица. Тук бяха наети шестима безработни лица от 12.01.2009 г. при условията на стриктно спазване на процедурата за подбор. Срокът на действие на програмата е до 31.12.2009 г. и ще бъдат обгрижвани 16 нуждаещи се. Финансирането на програмата е съвместно от Държавния бюджет, чрез Агенцията по заетостта и Бюро по труда – Казанлък и съфинансиране от страна на работодателя – Община Павел баня.
      За първи път, през тази година стартира Национална програма „Социални услуги в семейна среда”. Работодател по програмата е Община Павел баня.
      Дейностите, в които бяха наети 15 безработни лица са свързани със „Социален патронаж”, като: битови услуги, поддържане хигиена, връзки с личен лекар, снабдяване с лекарства и медикаменти, помощ при осъществяване на социални контакти. По програмата до 31.12.2009г. ще бъдат обгрижвани 50 желаещи по сключени споразумения с наетите безработни лица и работодателя - Община Павел баня.
Финансирането отново е съвместно между АЗ и Община Павел баня.
      През 2009г. Продължава действието и на други програми, както следва:
-          Национална програма „ За заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания” – десет наети лица, от които осем са в Община Павел баня , двама в ПРО ЕАД- Павел баня.
-          Национална програма „Учители за извънкласни занимания и ваканции” – едно лице, с работодател Община Павел баня.
      Очакваме в 01.04.2009г. да стартира одобреният проект по Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” на Община Павел баня, където ще бъдат наети на работа 70 безработни лица. В областта на селското стопанство през месец март фирмите „Розимекс” ЕООД; „Денита” ЕООД; „Триглав Еделвайс” ЕООД ще наемат 21 безработни лица по същата програма.
       И занапред Дирекция „Бюро по труда” Казанлък - филиал Павел баня ще продължи да работи активно с всички свои клиенти: безработни и работодатели от Община Павел баня за реализиране политиката на Агенцията по заетостта, съгласно Националния план за действие през 2009 година.