Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

2016 : Май 2016
Posted by SB on 2016/5/15 9:37:18 (2614 reads )

Май 2016

Относно Предоставяне на имот за безвъзмездно управление гр. Павел баня - 15.05.2016г.

Относно Допускане на процедура по изменение на ПУП с. Тъжа - 15.05.2016г.

Относно Продажба на поземлен имот гр. Павел баня - 15.05.2016г.

Относно Отчет на общински дълг за 2015г. - 15.05.2016г.

Относно Одобряване на План за развитие на социалните услуги през 2017г. - 15.05.2016г.

Относно Обявяване на имоти от публична в частна общинска собственост - 15.05.2016г.

Относно Приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги през 2016 - 2020г. - 15.05.2016г.

Относно Допълнение към Програмата за управление на  общинска собственост - 16.05.2016г.

Относно Учредяване право на строеж - 16.05.2016г.

Относно Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот гр. Павел баня - 27.05.2016г.