Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - Отпуснати са 20 стипендии за студенти от общината
Posted by SB on 2008/12/29 7:45:42 (4557 reads )

- Отпуснати са 20 стипендии за студенти от общината

      Със Заповед на кмета на община Павел баня,  във връзка с Решение № 40 / 11.03.2008 год. и Решение № 179 /27.11.2008 год. на Общински съвет Павел баня и протокол на комисията, е утвърден списък на студентите отговарящи на критериите на Общинска програма „Стипендии за студенти от Община Павел баня”, които ще получат стипендии за учебната 2008 - 2009г.

1.      Елена Миткова Мирчева – с. Тъжа
2.      Дочко Костадинов Дочков – с. Търничене
3.      Стефка Колева Пъдева – гр. Павел баня
4.      Недялко Мариев Несторов – гр. Павел баня
5.      Мария Христова Козарова – с. Търничене
6.      Христо Стойнов Пъдев – гр. Павел баня
7.      Десислава Стефанова Бонева – гр. Павел баня
8.      Иван Димитров Станчев – гр. Павел баня
9.      Мария Колева Пъдева – гр. Павел баня
10. Мария Георгиева Чеканова – с. Габарево
11. Галена Наскова Атанасова – гр. Павел баня
12. Ива Кирилова Палазова – с. Тъжа
13. Надежда Милкова Христова – с. Долно Сахране
14. Таня Димова Стефанова – гр. Павел баня
15. Иван Ненов Христов – гр. Павел баня
16. Мирослава Пенчева Кацарова – с. Габарево
17. Христина Начкова Недялкова – с. Търничене
18. Мартина Асенова Лелчева – гр. Павел баня
19. Йордан Николаев Славов – с. Долно Сахране
20. Светла Ганчева Христова – гр. Павел баня