Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив Обяви : - Съобщение за инвестиционно предложение
Posted by SB on 2015/12/1 17:39:05 (1735 reads )

- Съобщение за инвестиционно предложение

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
 
 
ОБЯВА
 
 
На основание Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
 
Община Павел баня уведомява населението на община Павел баня
 
за получено  Уведомление от Русен Донев Хекимов относно инвестиционно предложение „Изграждане на трасе на ЕЛ кабел за присъединяване към електропреносната мрежа на поземлен имот 000430, землище с. Тъжа, общ. Павел баня“.
 
Информация за инвестиционното предложение е на разположение на гражданите на община Павел баня всеки работен ден от 8.00 – 12.00ч и 13.00-17.00ч в стая № 6 на общинска администрация Павел баня.
Възражения се приемат в 14-дневен срок от обявяването.
 
Дата на обявяването: 30.11.2015г.
ии