Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Актуално : Пропускателен режим в сградата на общината
Posted by SB on 2008/11/19 7:23:22 (1634 reads )

Пропускателен режим в сградата на общината

            Ръководството на община Павел баня съобщава на всички граждани, че е въведен пропускателен режим в сградата на Общинска администрация Павел баня, гр. Павел баня, ул. “Освобождение” № 15. Основната цел е осигуряване на надеждна охрана и нормална работна обстановка, опазване на имуществото и сигурността на служителите, работещи в сградата с цел повишаване качеството на административното обслужване на гражданите.
Приемното време на Общинска администрация до гише „Административно обслужване” е всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа без прекъсване на обяд. Приемният ден на Кмета на община Павел баня е сряда от 9.00 до 12.00 часа, а приемният ден на заместник-кмета е вторник от 9.00 до 13.00 часа и четвъртък от 13. 00 до 17.00 часа. Приемното време на другите звена от администрацията   е   от   9.00 до 12:00 часа. В сградата на ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ не се допускат въоръжени лица, лица в нетрезво състояние, под влияние на наркотици, с явни психически отклонения, с агресивно поведение и съмнителни намерения.