Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив Обяви : - Съобщение за публично обявяване
Posted by SB on 2015/4/16 14:25:00 (1762 reads )

- Съобщение за публично обявяване

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
 
 
 
 
ОБЯВА
 
 
Съгласно чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите (обн. ДВ бр. 67/1999г.,изм.и доп. ДВ бр. 65/2006г.)
 
Община Павел баня уведомява населението на Община Павел баня за получено СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ,съгласно чл. 62а, ал.2 от Закона за водите за откриване на процедура за водовземане от подземни води, чрез 1 бр. шахтов кладенец на територията на имот с номер 000316 в землището на с. Долно Сахране, Община Павел баня, Област Стара Загора.
 
 
 
Възражения срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД – Пловдив на адрес: гр. Пловдив – 4000, ул.“ Янко Сакъзов“ №35
 
 
 
Дата на обявяването16.04.2015г.
Поставил обявлението:
ии