Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив Обяви : - Уведомление за инвестиционно намерение
Posted by SB on 2015/2/20 14:05:14 (1947 reads )

- Уведомление за инвестиционно намерение

              ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ


ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА

 

 

ОБЯВА

 

 

На основание Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Община Павел баня уведомява населението на община Павел баня

 

за получено уведомление от РУСЕН ДОНЕВ ХЕКИМОВ относно инвестиционно предложение „Промяна предназначението на земеделска земя в урбанизирана територия и строителство на Трафопост в ПИ 121001, н.т.п.-нива, в землището на с. Тъжа, общ. Павел баня с площ 0.500 дка., от земеделска в Урбанизирана територия с предназначение- за трафопост, необходими мощности за поливна инсталация на малинови насаждения.

Информация за инвестиционното предложение е на разположение на гражданите на община Павел баня всеки работен ден от 8.00 – 12.00ч и 13.00-17.00ч в стая № 6 на общинска администрация Павел баня.

Възражения се приемат в 14-дневен срок от обявяването.

 

Дата на обявяването: 20.02.2015г.

ии