Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив Обяви : - Съобщение на ГРАО
Posted by SB on 2015/2/11 14:59:00 (2070 reads )

- Съобщение на ГРАО

О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
----------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94
 
 
 
 
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
                Във връзка с предстоящите местни избори, община Павел баня, обявява на гражданите, които са живели или работили в чужбина и имат настоящ адрес там, но в момента живеят на територията на Община Павел баня, следва да подадат Адресна карта за промяна на настоящ адрес до края на месец април 2015 г., за да бъдат включени в избирателните списъци.
                Съгласно разпоредбите на Изборния кодекс“ Право да избират общински съветници и кметове имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, ……….. са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място“.
 
                Разяснения по този въпрос, може да получите от служителите в отдел „АО, ГРАО и ТО“ при община Павел баня и в кметствата на територията на общината, всеки работен ден
от 08.00 ч. до 17.00 ч.
Телефони за връзка ще намерите на интернет страницата на Община Павел баня - www.pavelbanya.bg                                                                                                                                                    
 
 
ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ