Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

--Т : ПП-14-3 Предоставяне на застрахователни услуги
Posted by SB on 2014/12/8 16:36:36 (3232 reads )

ПП-14-3 Предоставяне на застрахователни услуги

Публична покана

Приложения

Разяснение по документацията - 10.12.2014г.

Разяснение по документацията - 12.12.2014г.

Разяснение по документацията - 13.12.2014г.

Протокол на комисията - 19.12.2014г.

Договор - 29.12.2014г.

Договор - 09.01.2015г.

Плащане - 06.04.2015г.

Информация за извършени плащания, публикуван на 23.06.2015г. 08:55

Информация за извършени плащания, публикуван на 02.07.2015г. 10:33

Информация за извършени плащания, публикуван на 20.07.2015г. 09:55

Информация за извършени плащания, публикуван на 28.07.2015г. 10:47

Информация за извършени плащания, публикуван на 25.08.2015г. 16:05

Информация за извършени плащания, публикуван на 21.10.2015г. 08:28

Информация за извършени плащания, публикуван на 21.12.2015г. 09:58