Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив Обяви : - Обществена трапезария в Павел баня
Posted by SB on 2014/10/1 11:10:16 (1757 reads )

- Обществена трапезария в Павел баня

 
О Б Я В А
 
Уведомяваме ви , че от 01.10.2014г. община Павел баня има сключен договор с МТСП  Фонд „Социална закрила” за предоставяне на социалната услуга  „Обществена трапезария”. Дейностите ще се изпълняват от   Домашен социален патронаж гр.Павел баня за период от 01.10.2014г. до 31.12.2014г.
                Целевите групи са:
1.Лица получаващи минимални пенсии поради заболяване или старост.
2.Военноинвалиди и фронтоваци с ниски пенсии .
3.Деца/учащи/ в неравностойно положение, чиито родители са изпаднали в затруднение да им осигуряват храна.
Капацитетът на услугата е 35 лица.
Потребителите се определят от комисия определена със Заповед на Кмета на Община Павел баня.