Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ : * Цени на билетите за междуградските автобуси
Posted by SB on 2014/9/24 14:13:41 (23000 reads )

* Цени на билетите за междуградските автобуси

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
ЦЕНИ НА БИЛЕТИ
 
1 - КАЗАНЛЪК - Дунавци - 1.80лв. -
2 - КАЗАНЛЪК - разкл.Д.Сахране - 2.40лв. -
3 - КАЗАНЛЪК - ракл.Павел баня - 2.60лв. -
4 - КАЗАНЛЪК - Павел баня - 3.40лв. -
5 - КАЗАНЛЪК - Габарево - 4.00лв. -
6 - КАЗАНЛЪК - Търничене - 4.00лв. -
7 - КАЗАНЛЪК - Тъжа - 4.20лв. -
8 - КАЗАНЛЪК - Александрово - 4.20лв. -
9 - КАЗАНЛЪК - Манолово - 4.20лв. -
10 - КАЗАНЛЪК - Осетеново - 4.60лв. -
11 - Дунавци - разкл.Д.Сахране - 1.00лв. -
12 - Дунавци - ракл.Павел баня - 1.60лв. -
13 - Дунавци - Павел баня - 1.60лв. -
14 - Дунавци - Габарево - 2.40лв. -
15 - Дунавци - Търничене - 2.40лв. -
16 - Дунавци - Тъжа - 2.80лв. -
17 - Дунавци - Александрово - 3.00лв. -
18 - Дунавци - Манолово - 3.40лв. -
19 - Дунавци - Осетеново - 3.60лв. -
20 - разкл.Д.Сахране - ракл.Павел баня - 1.00лв. -
21 - разкл.Д.Сахране - Павел баня - 1.20лв. -
22 - разкл.Д.Сахране - Габарево - 1.80лв. -
23 - разкл.Д.Сахране - Търничене - 2.00лв. -
24 - разкл.Д.Сахране - Тъжа - 2.20лв. -
25 - разкл.Д.Сахране - Александрово - 2.60лв. -
26 - разкл.Д.Сахране - Манолово - 3.00лв. -
27 - разкл.Д.Сахране - Осетеново - 3.40лв. -
28 - ракл.Павел баня - Павел баня - 1.00лв. -
29 - ракл.Павел баня - Габарево - 1.40лв. -
30 - ракл.Павел баня - Търничене - 2.00лв. -
31 - ракл.Павел баня - Тъжа - 1.80лв. -
32 - ракл.Павел баня - Александрово - 2.60лв. -
33 - ракл.Павел баня - Манолово - 3.00лв. -
34 - ракл.Павел баня - Осетеново - 3.40лв. -
35 - Павел баня - Габарево - 2.00лв. -
36 - Павел баня - Търничене - 2.60лв. -
37 - Павел баня - Тъжа - 2.60лв. -
38 - Павел баня - Александрово - 3.40лв. -
39 - Павел баня - Манолово - 3.40лв. -
40 - Павел баня - Осетеново - 3.60лв. -
41 - Габарево - Търничене - 1.20лв. -
42 - Габарево - Тъжа - 1.60лв. -
43 - Габарево - Александрово - 1.80лв. -
44 - Габарево - Манолово - 1.80лв. -
45 - Габарево - Осетеново - 2.00лв. -
46 - Търничене - Тъжа - 1.40лв. -
47 - Търничене - Александрово - 1.80лв. -
48 - Търничене - Манолово - 1.80лв. -
49 - Търничене - Осетеново - 2.00лв. -
50 - Тъжа - Александрово - 1.60лв. -
51 - Тъжа - Манолово - 1.60лв. -
52 - Тъжа - Осетеново - 1.80лв. -
53 - Александрово - Манолово - 1.60лв. -
54 - Александрово - Осетеново - 1.80лв. -
55 - Манолово - Осетеново - 1.40лв. -
56 - Осетеново - Манолово - 1.40лв. -
57 - Осетеново - Александрово - 1.80лв. -
58 - Манолово - Александрово - 1.60лв. -
59 - Осетеново - Тъжа - 1.80лв. -
60 - Манолово - Тъжа - 1.60лв. -
61 - Александрово - Тъжа - 1.60лв. -
62 - Осетеново - Търничене - 2.00лв. -
63 - Манолово - Търничене - 1.80лв. -
64 - Александрово - Търничене - 1.80лв. -
65 - Тъжа - Търничене - 1.40лв. -
66 - Осетеново - Габарево - 2.00лв. -
67 - Манолово - Габарево - 1.80лв. -
68 - Александрово - Габарево - 1.80лв. -
69 - Тъжа - Габарево - 1.60лв. -
70 - Търничене - Габарево - 1.20лв. -
71 - Осетеново - Павел баня - 3.60лв. -
72 - Манолово - Павел баня - 3.40лв. -
73 - Александрово - Павел баня - 3.40лв. -
74 - Тъжа - Павел баня - 2.60лв. -
75 - Търничене - Павел баня - 2.60лв. -
76 - Габарево - Павел баня - 2.00лв. -
77 - Осетеново - ракл.Павел баня - 3.40лв. -
78 - Манолово - ракл.Павел баня - 3.00лв. -
79 - Александрово - ракл.Павел баня - 2.60лв. -
80 - Тъжа - ракл.Павел баня - 1.80лв.
81;Търничене;ракл.Павел баня;2.00лв.;
82;Габарево;ракл.Павел баня;1.40лв.;
83;Павел баня;ракл.Павел баня;1.00лв.;
84;Осетеново;разкл.Д.Сахране;3.40лв.;
85;Манолово;разкл.Д.Сахране;3.00лв.;
86;Александрово;разкл.Д.Сахране;2.60лв.;
87;Тъжа;разкл.Д.Сахране;2.20лв.;
88;Търничене;разкл.Д.Сахране;2.00лв.;
89;Габарево;разкл.Д.Сахране;1.80лв.;
90;Павел баня;разкл.Д.Сахране;1.20лв.;
91;ракл.Павел баня;разкл.Д.Сахране;1.00лв.;
92;Осетеново;Дунавци;3.60лв.;
93;Манолово;Дунавци;3.40лв.;
94;Александрово;Дунавци;3.00лв.;
95;Тъжа;Дунавци;2.80лв.;
96;Търничене;Дунавци;2.40лв.;
97;Габарево;Дунавци;2.40лв.;
98;Павел баня;Дунавци;1.60лв.;
99;ракл.Павел баня;Дунавци;1.60лв.;
100;разкл.Д.Сахране;Дунавци;1.00лв.;
101;Осетеново;КАЗАНЛЪК;4.60лв.;
102;Манолово;КАЗАНЛЪК;4.20лв.;
103;Александрово;КАЗАНЛЪК;4.20лв.;
104;Тъжа;КАЗАНЛЪК;4.20лв.;
105;Търничене;КАЗАНЛЪК;4.00лв.;
106;Габарево;КАЗАНЛЪК;4.00лв.;
107;Павел баня;КАЗАНЛЪК;3.40лв.;
108;ракл.Павел баня;КАЗАНЛЪК;2.60лв.;
109;разкл.Д.Сахране;КАЗАНЛЪК;2.40лв.;
110;Дунавци;КАЗАНЛЪК;1.80лв.;
111;Казанлък;Дунавци;1.80лв.;
112;Казанлък;Разкл.Д.Сахране;2.40лв.;
113;Казанлък;Разкл-Г.Сахране;2.40лв.;
114;Казанлък;Асен;3.00лв.;
115;Казанлък;Скобелево;3.00лв.;
116;Дунавци;Разкл.Д.Сахране;1.00лв.;
117;Дунавци;Разкл-Г.Сахране;1.20лв.;
118;Дунавци;Асен;1.20лв.;
119;Дунавци;Скобелево;1.80лв.;
120;Разкл.Д.Сахране;Разкл-Г.Сахране;0.80лв.;
121;Разкл.Д.Сахране;Асен;1.00лв.;
122;Разкл.Д.Сахране;Скобелево;1.00лв.;
123;Разкл-Г.Сахране;Асен;1.00лв.;
124;Разкл-Г.Сахране;Скобелево;1.00лв.;
125;Асен;Скобелево;0.80лв.;
126;Скобелево;Асен;0.80лв.;
127;Скобелево;Разкл-Г.Сахране;1.00лв.;
128;Асен;Разкл-Г.Сахране;1.00лв.;
129;Скобелево;Разкл.Д.Сахране;1.00лв.;
130;Асен;Разкл.Д.Сахране;1.00лв.;
131;Разкл-Г.Сахране;Разкл.Д.Сахране;0.80лв.;
132;Скобелево;Дунавци;1.80лв.;
133;Асен;Дунавци;1.20лв.;
134;Разкл-Г.Сахране;Дунавци;1.20лв.;
135;Разкл.Д.Сахране;Дунавци;1.00лв.;
136;Скобелево;Казанлък;3.00лв.;
137;Асен;Казанлък;3.00лв.;
138;Разкл-Г.Сахране;Казанлък;2.40лв.;
139;Разкл.Д.Сахране;Казанлък;2.40лв.;
140;Дунавци;Казанлък;1.80лв.;
141;Павел баня;ж.п.гара Павел б.;1.00лв.;
142;Павел баня;Виден;1.00лв.;
143;Павел баня;Турия;1.00лв.;
144;ж.п.гара Павел б.;Виден;1.00лв.;
145;ж.п.гара Павел б.;Турия;1.00лв.;
146;Виден;Турия;1.00лв.;
147;Турия;Виден;1.00лв.;
148;Турия;ж.п.гара Павел б.;1.00лв.;
149;Виден;ж.п.гара Павел б.;1.00лв.;
150;Турия;Павел баня;1.00лв.;
151;Виден;Павел баня;1.00лв.;
152;ж.п.гара Павел б.;Павел баня;1.00лв.;
153;Павел баня;разкл.Павел б;1.00лв.;
154;Павел баня;Ракл.Д.Сахране;1.20лв.;
155;Павел баня;Долно Сахране;1.60лв.;
156;Павел баня;Горно Сахране;1.60лв.;
157;Павел баня;Асен;2.40лв.;
158;Павел баня;Скобелево;2.40лв.;
159;разкл.Павел б;Ракл.Д.Сахране;1.00лв.;
160;разкл.Павел б;Долно Сахране;1.00лв.;
161;разкл.Павел б;Горно Сахране;1.60лв.;
162;разкл.Павел б;Асен;1.60лв.;
163;разкл.Павел б;Скобелево;1.60лв.;
164;Ракл.Д.Сахране;Долно Сахране;0.80лв.;
165;Ракл.Д.Сахране;Горно Сахране;0.80лв.;
166;Ракл.Д.Сахране;Асен;1.00лв.;
167;Ракл.Д.Сахране;Скобелево;1.00лв.;
168;Долно Сахране;Горно Сахране;0.80лв.;
169;Долно Сахране;Асен;1.00лв.;
170;Долно Сахране;Скобелево;1.00лв.;
171;Горно Сахране;Асен;0.80лв.;
172;Горно Сахране;Скобелево;1.00лв.;
173;Асен;Скобелево;0.80лв.;
174;Скобелево;Горно Сахране;1.00лв.;
175;Асен;Горно Сахране;0.80лв.;
176;Скобелево;Долно Сахране;1.00лв.;
177;Асен;Долно Сахране;1.00лв.;
178;Горно Сахране;Долно Сахране;0.80лв.;
179;Скобелево;Ракл.Д.Сахране;1.00лв.;
180;Асен;Ракл.Д.Сахране;1.00лв.;
181;Горно Сахране;Ракл.Д.Сахране;0.80лв.;
182;Долно Сахране;Ракл.Д.Сахране;0.80лв.;
183;Скобелево;разкл.Павел б;1.60лв.;
184;Асен;разкл.Павел б;1.60лв.;
185;Горно Сахране;разкл.Павел б;1.60лв.;
186;Долно Сахране;разкл.Павел б;1.00лв.;
187;Ракл.Д.Сахране;разкл.Павел б;1.00лв.;
188;Скобелево;Павел баня;2.40лв.;
189;Асен;Павел баня;2.40лв.;
190;Горно Сахране;Павел баня;1.60лв.;
191;Долно Сахране;Павел баня;1.60лв.;
192;Ракл.Д.Сахране;Павел баня;1.20лв.;
193;разкл.Павел б;Павел баня;1.00лв.;
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                    ПРЕВОЗВАЧ: